Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 101 - 125 van 9419
Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: op basisschool Het Overbos in Oostvoorne ondersteunen sinds november (groot)ouders de leerlingen. Drie ochtenden per week lezen, rekenen en spellen ze een half uurtje mee...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2019
Passend onderwijs is niet mislukt, teleurstellingen zijn te wijten aan onrealistische doelen en slecht verwachtingsmanagement van     overheid en politiek. Dat betoogt Eppo Bruins, woordvoerder onderwijs namens de ChristenUnie, in de politieke column van deze maand....

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2019
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt in samenwerking met NSO CNA twee schoolleidersopleidingen aan, gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Twee deelnemers delen hun ervaringen.   ‘Volgende stap in leiderschap’   Jolanda Verwer, intern...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2019
Ondanks mooi geformuleerd beleid raken kinderen die moeite hebben naar school te gaan verstrikt in procedures, doorverwijzingen en goedbedoelde kortetermijninterventies. Hoe kan het beter, vroeg Remko Iedema zich af. Als zijn dochter ziek wordt en niet meer naar school kan, gaat Remco Iedema...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2019
Dagelijks komt de vraag binnen bij AVS: wat is de huidige situatie qua cao en extra investeringen in het onderwijs? Laten we inzoomen op dat ‘huidig’. Er ligt een stevige en haalbare inzet voor schoolleiders die wordt gesteund door alle bonden, maar we weten ook: je moet de huid niet...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-9-2019
In verband met wijzigingen van de contractvormen in de CAO PO 2018 – 2019, laatstelijk gewijzigd op 28 februari 2019, is het overzicht van de verlofvormen geactualiseerd. Onder andere door de inwerkingtreding van Bijlage XXI per 1 augustus 2019 is een aantal artikelen aangepast. In dit...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Verlof
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-8-2019
In het afgelopen schooljaar hebben 570 uitkeringsgerechtigden uit het primair onderwijs een nieuwe baan gevonden. Dat is het resultaat van het tweejarige plan ‘1.000 leerkrachten aan de slag’ van het Participatiefonds. De werkhervattingen vinden voor het grootste deel in het primair...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-8-2019
De huidige wijze waarop gemeenten omgaan met het leerlingenvervoer heeft tot gevolg dat sommige kinderen geen toegang hebben tot voor hen Passend onderwijs. Dat constateert de ombudsman in het rapport ”Als de weg naar passend onderwijs niet passend is.”   Kinderen hebben recht op...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 29-8-2019
Van 2 t/m 3 september kunnen scholen zich inschrijven voor schoolfruit via www.euschoolfruit.nl Alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs komen in aanmerking voor het programma. De gratis leveringen lopen van 11 november 2019 tot en met 17 april 2020. EU-Schoolfruit stimuleert...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 29-8-2019
Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer goedkeuring gegeven aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dat betekent dat de invoering van deze wet op 1 januari 2020 ingaat. Deze wet geldt voor heel Nederland. Genoemde wet biedt voor het primair onderwijs, in sommige situaties, de mogelijkheid om in de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-8-2019
Er is momenteel geen ruimte om nog extra middelen beschikbaar te stellen voor een noodpakket dat nodig is tegen werkdruk en tekorten in het funderend onderwijs. Hierom hadden de vakbonden, waaronder de AVS, en de sectorraden begin juli gevraagd in een brief aan minister Slob. De onderwijsminister...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: schoolleidergezocht
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-8-2019
Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen met ingang van het schooljaar 2019-2020 een vergoeding voor het vervoer bij een excursie naar de Tweede Kamer. Voor het organiseren van het vervoer blijven scholen zelf verantwoordelijk. Vanaf september 2019 kunnen scholen de reiskosten naar Den Haag...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-8-2019
Welke betekenis heeft de vrijheid van onderwijs in deze tijd? Is de onderwijskwaliteit gebaat bij  meer vrijheid voor scholen of is juist meer overheidsinvloed nodig? Leidt de vrijheid van onderwijs tot een voldoende gevarieerd onderwijsaanbod? En hoe verhoudt zich artikel 23 tot een aantal...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-8-2019
Schoolbesturen kunnen zelf besluiten bij extreme hitte een tropenrooster in te stellen. De school moet zich wel houden aan het minimum aantal lesuren per schooljaar (verplichte onderwijstijd). In de Arbowet staat geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Wel moet het schoolbestuur...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-8-2019
Op maandagmorgen 26 augustus was de kick-off van de online actie #schoolleidergezocht op de Montessorischool aan de Faas Wilkesstraat in Amsterdam. Alle vakbonden, waaronder de AVS, schoolleiders en leraren en diverse media waren aanwezig. “De tekorten zijn dramatisch”, aldus AVS-...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Acties #wijschoolleiders, schoolleidergezocht
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 26-8-2019
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Wat zijn de gevolgen nu er geen nieuwe cao voor het primair onderwijs is afgesloten? In de CAO PO 2018 – 2019 is in artikel 1.7 lid 2 de bepaling opgenomen dat zodra de Wet normalisering rechtspositie...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 26-8-2019
In het onderwijs is in 2019 sprake van een recordaantal openstaande vacatures: 8.100 (eind 2e kwartaal). Ondanks het recordaantal vacatures in het onderwijs is de vacaturegraad in deze bedrijfstak het laagst (18 vacatures per duizend werknemersbanen), meldt het CBS. Bij vijf van de veertien...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: schoolleidergezocht
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 23-8-2019
Honderden gemeenten, scholen, bibliotheken en bedrijven en vele tienduizenden particulieren komen van 9 tot en met 15 september in actie voor een geletterd Nederland. De Week van de alfabetisering wordt georganiseerd door Stichting Lezen & Schrijven. Via de website www.weekvandealfabetisering....

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 22-8-2019
De Tweede Kamer wil dat de regering werk maakt van inclusief onderwijs. Vlak voor het zomerreces heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer een motie hierover aangenomen. De motie, ingediend door D66-Kamerlid Paul van Meenen, verzoekt het kabinet een brede coalitie op te bouwen bestaande...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Inclusief onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-8-2019
Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen komend schooljaar weer een Cultuurkaart ontvangen. Met deze pas kunnen zij gratis of goedkoper deelnemen aan diverse culturele activiteiten. Na bezuinigingen op de Cultuurkaart besloot het kabinet in 2012 dat leerlingen in het reguliere vo weer...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-8-2019
Momenteel zijn er ruim twee keer zoveel zij-instromers als vorig jaar die een opleiding aan de pabo volgen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO). Ook het aantal deeltijdstudenten op de pabo’s neemt toe. Ondanks deze toename zijn de schoolleiders...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: schoolleiderstekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-8-2019
Op 26 juni 2019 is het Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs gepubliceerd. Reden voor deze subsidieregeling is dat in het Nederlandse onderwijssysteem herhaaldelijk blijkt dat leerlingen van diverse achtergronden...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Kansenongelijkheid
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 19-8-2019
Op 12 juli 2019 heeft minister Slob van Onderwijs de wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2019 en 2020 bekendgemaakt.   Deze...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-8-2019
Op grond van de Beleidsregel pilot praktijkonderwijs/voortgezet beroepsonderwijs (pro/vbo) kunnen 30 scholencombinaties een pro/vbo-onderbouwklas inrichten die voorbereidt op de bovenbouw van het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), om te bezien of dit tegemoet komt aan de behoefte aan meer...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-8-2019
Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juli 2019 de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de boetes voor het niet naleven van de Arbowetgeving zijn verhoogd. Aanleiding voor de aanpassing is de jurisprudentie...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Arbo
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-8-2019

Pagina's