Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 9626 - 9650 van 9729
Meldingsformulier nascholing voor leerkrachten. Dit formulier is bedoeld om de nascholingsbehoefte van de leerkrachten te peilen en is géén aanmeldingsformulier. Het formulier is overgenomen uit het boekje 'Nascholen voor scholen' dat AVS en IVA in 2000 uitbrachten.Download Nascholing...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Nascholing
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-8-2005

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Regelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-8-2005
Het bestuur van de Stichting Primair (basisonderwijs in Heesch, Lith en Maasdonk) wil besturen op afstand. Zij doen dit volgens het model...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Professionalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-8-2005
Het bestuur van Stichting Primair Venray, met 21 scholen onder zijn hoede, is zuinig op zijn directies. Yvonne Raaymakers, algemeen directeur van de stichting. “De directeur moet geen sluitpost zijn voor de school. Wij proberen zoveel mogelijk faciliteiten aan onze directies te verstrekken. Zo...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Professionalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-8-2005

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Professionalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-8-2005
"Kijk, je begint natuurlijk niet op dag één met bonussen. Er zijn een aantal randvoorwaarden nodig en er gaan een aantal stadia aan vooraf...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Professionalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-8-2005
Binnen de Stichting IJsselgraaf wordt door de openbare basisscholen in Doetinchem sinds 2000 gewerkt aan een wijziging van de...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Professionalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-8-2005
De stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland beheert achttien scholen voor primair onderwijs in en rond Purmerend met rooms-katholieke, protestants- christelijke en oecumenische identiteit. De scholen worden geleid door zestien directeuren. Het bestuur van de Stichting bestuurt ‘op...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Professionalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-8-2005
"Voor scholen op het platteland is de declaratieregeling voor reiskosten absoluut onvoldoende", vindt Herman Snelder, stichtingsdirecteur...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Professionalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-8-2005
De stichting Katholiek Onderwijs Noordoost Twente (KONOT) verwacht de komende jaren vijftien directievacatures op haar 24 scholen. We...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Professionalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-8-2005

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Nascholing
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-8-2005
Voor wanneer moet u een huisvestingsaanvraag indienen bij de gemeente? Wat zijn de beoordelings- en urgentiecriteria?    

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Aanvraagprocedure, Huisvesting
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-8-2005
De nummers in de tekstvakken van het stroomschema verwijzen naar de artikelen in de modelverordening van de VNG. De afkorting b.g. staat uiteraard voor bevoegd gezag. Zie voor een toelichting ook de pagina: huisvestingsaanvraag indienen.

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Aanvraagprocedure
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-8-2005
In het navolgende wordt wat `onmisbare´ achtergrondinformatie gegeven over het voeren van Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO). De wet...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: CAO DGO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-8-2005
In deze notitie gaat de minister van OCW uitgebreid in op de vormgeving van de nieuwe lumpsumbekostiging en op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de randvoorwaarden voor een verantwoorde invoering.Auteur Maria van der HoevenBron Ministerie van OC&W

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Lumpsum
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-8-2005
Brief van 26 juni 2003, 13 januari 2004 en 26 januari 2004 van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan de Tweede Kamer over invoering van Lumpsum. Auteur Maria van der Hoeven Bron Ministerie van OC&W

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Lumpsum
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-8-2005
De kosten van de toekenningen van periodieken worden per individuele werknemer berekend conform de van toepassing zijnde voorschriften,...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Beloningsbeleid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-8-2005
Wanneer is het zinvol om voor beloningsdifferentiatie te kiezen als instrument van IPB? En wanneer kunnen we onze inzet van het (school)...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Beloningsbeleid, IPB
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-8-2005
Sinds de eerste afspraken over integraal personeelsbeleid wordt er al gesproken over prestatiebeloning en competentiebeloning. In de...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Beloningsbeleid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-8-2005
Deze site biedt u snelle oplossingen voor arboproblemen binnen het primair onderwijs, hulp bij uw risicoanalyse, handvatten om verzuim terug te dringen en reïntegratie te...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Arbo, Verzuim en Arbozaken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-8-2005
Zaken rondom ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden worden geregeld door stichtingen Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs en...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Verzuim en Arbozaken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-8-2005
Zonder betrouwbare prognose is eigenlijk een huisvestingsaanvraag - of een positieve beslissing daarop - niet mogelijk. De lokale overheid moet immers zeker weten dat de investering die zij doet, de moeite waard is. Een huisvestingsverzoek moet u daarom voorzien van een prognose. Alleen bij de...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Aanvraagprocedure
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-8-2005
Vrijwillige ouderbijdrage Op deze pagina vindt u informatie over een veelbewogen en veelbesproken onderwerp: de vrijwillige ouderbijdrage. In verschillende publicaties van het ministerie en de inspectie is gewezen op de noodzaak tot het opstellen van een overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage....

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Vrijwillige Ouderbijdrage
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-8-2005
Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring", afgesloten in januari 2002 en aangepast in augustus 2003, tussen De Staat der Nederlanden, besturenorganisaties,landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs,het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, de...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Sponsoring
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4-8-2005
Dit basisdocument is een toelichting bij het sponsering convenant. Alle bij sponsering betrokken partijen, ouders/verzorgers, leerlingen, bevoegd gezag, personeel en bedrijven, vinden in dit document uitleg over gedragsregels en wetgeving rondom sponsoring.

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Sponsoring
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4-8-2005

Pagina's