Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 9351 - 9375 van 9638
Onderwijskansen Onderwijs Anders Conferentie Welke nieuwe stappen gaan de voormalige onderwijskansenscholen zetten? Welke verbeteringen zijn nu al zichtbaar? Het vergroten van de kans op een succesvolle schoolloopbaan van kinderen met een taal- en onderwijsachterstand staat centraal op de...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-10-2005
Op 29 september tekende de AVS een overeenkomst met de minister om sport in het onderwijs hoog op de agenda te zetten. De alliantie School en Sport samen sterker tussen het ministerie van OCW en het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie stelt onder andere het belang van...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-10-2005
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nodigt scholen en/of besturen voor primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie uit om deel te nemen aan een zogenoemde dieptepilot voor de opleidingsschool en academische school 2005-2008. OCW...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-10-2005
Ze hadden er zelf heel wat voor overgehad om op zon school te zitten. Marco Onstenk 39, directeur van basisschool de Elstar in Elst en Björn Bouwmeister 41, directeur van de Boemerang in Huissen zijn zelf misschien wel de grootste fans van het Teamonderwijs Op Maat TOM. Dit schooljaar startten...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-10-2005
Scheiding tussen toezicht enerzijds en professioneel bestuur/management anderzijds vraagt afzonderlijke organen. In de huidige situatie...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-10-2005
De AVS School for Leadership bezoekt regelmatig een collega-organisatie over de grens om te zien of bepaalde trainingen ook voor onze directeuren en scholen een meerwaarde hebben. AVS adviseurs Trieneke van Manen en Anita Burlet bezochten in april en juni een training van het Pacific Institute in...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Professionalisering, Innovatie
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-10-2005
Governance is een van de meest gebruikte moderne termen in gesprekken over het besturen/managen van en toezicht houden op scholen. Een moderne term, maar de vraagstukken die met deze term verbonden worden, stonden eigenlijk altijd al op de agenda. Van groter belang dan de naamgeving van de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-10-2005

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-10-2005
Vragen over reïntegratie? Kijk dan op de websiteLoyalisen van hetParticipatiefonds bij het thema Werkloosheid & Re-integratie.

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Werkloosheid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-9-2005
Actuele ontwikkelingen- Kabinetsplannen- Afschaffen vervolguitkering WW- Invoeren sollicitatieplicht voor mensen van 57,5 jaar of ouder- Verschuiving van fictief naar feitelijk arbeidsverleden- Invoeren verplicht opdrachtgeverschap WWMeer op deze site

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Werkloosheid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-9-2005
De alliantie `School en Sport samen sterker´ tussen het ministerie van OCW en het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie stelt onder andere het belang van sport en bewegen voor de motorische ontwikkeling, de opvoeding en de fysieke gezondheid van kinderen centraal....

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-9-2005
De BOS-impuls staat voor samenwerking tussen buurt - onderwijs -sport. Vanaf 2005 kunnen gemeenten een financiële bijdrage van het Rijk ontvangen voor projecten...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: School en omgeving
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 26-9-2005
De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: School en omgeving
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 26-9-2005
Op donderdag 22 september is het overleg over de Onderwijs-CAO hervat. De aanleiding hiervoor was dat de minister liet weten nu wél met een salarisbod te...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: CAO PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 22-9-2005
De AVS is – naar aanleiding van de op Prinsjesdag gepresenteerde onderwijsbegroting – erg teleurgesteld over de achterblijvende investeringen in het primair onderwijs. De suggestie dat het leerkrachtenprobleem in het PO is opgelost, legt een hypotheek op de toekomst die vooral leidinggevenden...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 22-9-2005
Starten met IPB (Integraal PersoneelsBeleid) is vooral bewuster verder gaan met het personeelsbeleid, dat u nu al in uw school / organisatie uitvoert. Met dit plan in 6 stappen willen wij u als schoolleider en bestuurder een handreiking geven bij de invoering van IPB in uw schoolorganisatie(s)....

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: IPB
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 22-9-2005
De minister wil dat scholen alle zeilen bijzetten om de invoering van lumpsumbekostiging tot een succes te maken. Hiervoor stelt zij extra geld beschikbaar in het project 'Intensievere veldbenadering, een continuüm aan begeleiding'. De AVS is verzocht om in samenwerking met...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Lumpsum
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-9-2005
De invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs per 1 augustus 2006 brengt onder meer de verplichting met zich mee om een managementstatuut te hanteren. Dit managementstatuut vervangt het bestaande directiestatuut van de school. Deze brochure van de AVS en VOS-ABB heeft als doel...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Management, Lumpsum
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-9-2005
Behorende bij bijlage 1A, categorie 5, bij het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel betreffende schaal 1 die van toepassing is op de instroombanen bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen. Maandsalarissen in euro's (I/D banen) Primair onderwijs (sinds 1 januari 2003) SCHAAL 1...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Salaris
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-9-2005
IPB vraagt dat je de ontwikkelingswensen van de organisatie planmatig afstemt op de persoonlijke ontwikkelingswensen en -plannen van de...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: IPB, Nascholing
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-9-2005
Met ingang van 1 januari 2003 bedraagt het percentage voor het actieve onderwijspersoneel 2,75 en voor de BWOO-gerechtigden 1,95. De respectievelijke...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Regelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-9-2005
In dit document vindt u, in schema, een denkkader voor mobiliteit. Welke situaties zijn aanleiding voor welke acties? We gaan in op vier...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Mobiliteit
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 16-9-2005
Na overleg met de universiteiten en hogescholen heeft het ministerie van OCW de contouren van het toekomstig beleid voor de opleidingen tot...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-9-2005
De AVS neemt dit jaar extra initiatieven om in persoonlijk contact te komen met haar leden en te luisteren naar de ervaringen van schoolleiders. De AVS komt naar u...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-9-2005
Per 1 september 2005 kunnen werknemers het spaarloon dat zij hebben gespaard in de jaren 2001 tot en met 2004, zonder fiscale gevolgen...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Regelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-9-2005

Pagina's