Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 76 - 100 van 9729
Op donderdag 5 maart debatteerde de Kamer voor het eerst over de geplande onderwijsvernieuwing curriculum.nu. De partijen waren kritisch over het huidige proces. Voor de zomer moet er een heldere opdracht voor het formuleren van de leerdoelen liggen. Dan gaan scholen in pilots met de voorstellen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Curriculum.nu
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 6-3-2020
Jos Clout, schoolleider op De Zonnewijzer in Roermond, is genomineerd vanwege zijn enthousiasme en autonome denken. Hij heeft het project ‘Positieve gezondheid’ geïnitieerd, gelooft heilig in de kracht van positief denken en in de verbinding met ketenpartners. ‘Samen...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-3-2020
De maatschappij verandert in hoog tempo. Welke kant gaat het op en hoe bereiden we onze leerlingen daarop voor? Daar moeten alle lagen van de onderwijsorganisatie samen over nadenken, vindt trendwatcher Farid Tabarki. Hij reikt daar voorspellingstechnieken voor aan. “Na de uitvinding van de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-3-2020
Acht accordeons, een drumstel, een klokkenspel, een bugel en kleurrijke boom­whackers (percussie-instrument, red.). Alles haalden de kinderen van obs De Casembroot uit Sint-Annaland uit de kast voor een plek in de muzikale scholenwedstrijd Lang Leve de Muziek Show. De deelname is de kers op de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-3-2020
Femke Dijkman (20) De academische leerkracht in opleiding  “Omdat ik behoefte heb aan uitdaging en me ook voor wetenschap interesseer, doe ik de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). Daarmee koppel ik een bacheloropleiding Onderwijswetenschappen aan de pabo. Als ik...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-3-2020
Academisch opgeleide leraren geven niet per se beter les, blijkt onder andere uit onderzoek van de Universiteit Groningen. Maar hun kritische blik en stimulering van inhoudelijke teamgesprekken kunnen een school op een hoger plan brengen en de schoolleider in positieve zin uitdagen. Leidinggevenden...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-3-2020
Wat is de meerwaarde van een masteropgeleide schoolleider? En is zo iemand nodig om academisch geschoolde leraren goed aan te sturen? Het aantal schoolleiders met een academische achtergrond is klein. Volgens De Staat van de Schoolleider 2019 volgt 3 procent van de schoolleiders een master, of...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-3-2020
Schip Ahoy! Eindelijk lijkt het erop dat de publieke opinie langzaam haar steven keert, als een tanker die van koers verandert. En daarmee de bereidheid om te investeren in onderwijs. Zowel de stuurlui op het schip als die aan wal wijzen dat er nog verder gedraaid moet worden. Draai! In de richting...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 6-3-2020
Steeds meer basisscholen stappen over op andere lestijden, blijkt uit onderzoek van DUO onderwijsonderzoek & advies onder 400 basisscholen. Het continurooster en het vijf-gelijke-dagenmodel zijn het populairst en worden elk door ongeveer een kwart van de basisscholen gebruikt. Bijna twee...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-3-2020
Bij de regeling ‘samenvallende diensttijd’ hebben tweeverdieners recht op een aanvulling van het pensioen, als beide werknemers vóór 1 januari 1995 tegelijkertijd pensioen opbouwden bij ABP. ABP kent die aanvulling in principe automatisch toe als deze werknemers de AOW-...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-3-2020
Op het AVS Schoolleiderscongres van vrijdag 20 maart aanstaande kunnen congresbezoekers weer prikkelende pitches volgen in de ruime lunchtijd. De pitches sluiten aan bij actuele thema’s, nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Deelnemers kunnen kiezen uit vijf prikkelende pitches...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs, Congresnieuws
Thema's: AVS-congres 2020
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4-3-2020
De fel bekritiseerde kleutertoets blijft langer bestaan. Het kabinet wilde de toets op 1 januari 2021 afschaffen, maar deze datum is verschoven naar 1 augustus 2022. Dat meldt het AD eind februari. Oorzaak van de vertraging is een wetswijziging die meer tijd kost, aldus een woordvoerder van het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 3-3-2020
Nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd, maken ook scholen zich zorgen over de mogelijke verspreiding. Er is momenteel geen aanleiding om scholen in Nederland te sluiten. Wel is het belangrijk voorzorgsmaatregelen te nemen. Op de websites van de rijksoverheid en het RIVM is meer...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-3-2020
Voor de aanpak van het lerarentekort is het belangrijk om een goed beeld van de omvang te hebben. Het ministerie van OCW wil meer inzicht in hoe groot het lerarentekort nu, over een week en over een maand is. Daarom roept het ministerie scholen op om de tekorten op hun school via lerarentekortisnu....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 2-3-2020
In de aanloop naar het algemeen overleg op 5 maart in de Tweede Kamer over Curriculum.nu hebben diverse partijen, waaronder de AVS, nog eenmaal aandacht gevraagd voor het belang van een formele plek voor Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in het vervolgtraject van de curriculumherziening...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Loopbaanbeleid, Curriculum.nu
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 28-2-2020
Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en organisatie van onderwijstijd. Scholen kunnen zich tussen 1 mei en 31 mei 2020 aanmelden voor het experiment Ruimte in Onderwijstijd. Doel van het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: flexibele onderwijstijden, Onderwijstijd
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-2-2020
Van de middelbare scholen maakt 55 procent zich zorgen over criminele uitbuiting van leerlingen. Een op de tien scholen maakt zich zelfs een of meerdere keren per maand concreet zorgen over een leerling. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) op zo...

Onderdeel: Nieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-2-2020
De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) organiseert op 11 maart aanstaande om 17 uur op basisschool De Klim in Utrecht een regiobijeenkomst waar goede voorbeelden van de positionering van academische leerkrachten verder worden uitgewerkt en toegelicht.  De bestuurder van SPO...

Onderdeel: Nieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-2-2020
Groep 8-leerlingen moeten zich vanaf schooljaar 2022/2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden op de middelbare school. Ook verandert de eindtoets in een ‘doorstroomtoets’, die direct na het schooladvies wordt afgenomen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel, waar tot 20 maart...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Overgang PO-VO, Eindtoets basisonderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 24-2-2020
De Landelijke tafel tekorten, waar de AVS, FvOv en CNV Onderwijs aan deelnemen, roept op tot een visionair gesprek over een gezamenlijk perspectief met een samenhangende koers en aanpak voor het leraren- en schoolleiderstekort. De tafel wil omgebouwd worden tot een stuurgroep of taskforce met...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-2-2020
Op 18 februari 2020 is de internetconsultatie Bekostigingsbesluit Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) 2020 gestart. Deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) vloeit voort uit het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs. Door deze vereenvoudiging wordt de meerjarige...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-2-2020
Minister Slob van Onderwijs zei woensdag 19 februari in het lerarendebat met de Tweede Kamer op zoek te gaan naar 100 miljoen voor de vijf grote steden en hoopte op steun vanuit de Kamer. Maar het geld is er nog niet. De Volkskrant maakte een samenvatting van dit zes uur durende debat. De krant...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Lerarentekort
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-2-2020
Iedere derde dinsdag van de maand een nieuwe actie   Sinds dinsdag 18 februari voeren schoolleiders actie voor meer handen in de school door lobby, het verspreiden van posters in de school en op social media. Het komende jaar lanceert de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op iedere...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs, Kader Primair
Thema's: Acties #wijschoolleiders, wijschoolleider, schoolleidergezocht
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-2-2020
Vorig schooljaar zat een op de drie derdeklassers op een ander niveau dan de basisschool geadviseerd had. Dat meldt de NOS. Uit een analyse van de cijfers van Scholen op de Kaart van de VO-raad bleek dat ruim een kwart van de leerlingen op een hoger niveau zat dan hen is geadviseerd. Een op de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 18-2-2020
In opdracht van het kabinet onderzoekt de commissie Onderwijsbevoegdheden hoe het bevoegdhedenstelsel voor leraren beter kan worden ingericht zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs. Dit hebben de onderwijsministers Van...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 17-2-2020

Pagina's