Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 26 - 50 van 9408
Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Tuncer Akyazi van de Amsterdamse Metis Montessori bood statushouders met een bèta-achtergrond een stoomcursus Nederlands en didactiek aan om hen voor de klas te krijgen...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-9-2019
In het vo hebben team- of afdelingsleiders een soortgelijke rol als schoolleiders in het po. Ook zij maken het onderwijskundige en personele beleid, vanuit een middenpositie tussen directie en docenten. Maar de inrichting van die positie verschilt van school tot school. Teamleider,...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Bestuur
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-9-2019
Een persoonlijke klik met je bestuurder is niet noodzakelijk, vertrouwen en ruggensteun wel. Dat blijkt uit de ervaringen van drie schoolleiders die Kader Primair sprak. ‘Als dat vertrouwen er eenmaal is, kun je ook veel van elkaar hebben.’ Toen Jacqueline Kenter zes jaar geleden...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Bestuur
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-9-2019
Als de schoolleider, bestuurder en toezichthouder hun rollen goed op elkaar afstemmen, helpt dat de onderwijskwaliteit enorm vooruit. Mits de schoolleider als spil tussen team en bestuur voldoende bewegingsruimte en ondersteuning krijgt. ‘Een goede professionele dialoog maakt het verschil....

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Bestuur
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-9-2019
Ken je de mop van de 285 miljoen? Of die van de dode mus, de sigaar en de citroen? Nee? Misschien maar beter ook. Niemand kon er om lachen, integendeel. Begin september zocht minister Slob niet naar loonruimte voor het onderwijs, hij zocht naar ruimte in woorden. Er werd 285 miljoen toegezegd voor...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-9-2019
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) roept samen met de andere onderwijsbonden op tot een landelijke staking op woensdag 6 november. De AVS doet mee om met elkaar in te zetten op de structurele investering die nodig is in het onderwijs. Voor de AVS ligt hierbij het accent uiteraard op de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Acties #wijschoolleiders, schoolleidergezocht, Staking
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-9-2019
Het bestuur van de openbare 16e Montesssorischool in Amsterdam-Zuidoost heeft laten weten dat deze school haar deuren per 1 januari sluit vanwege het lerarentekort. De Tweede Kamer reageert geschokt op dit besluit. AVS-voorzitter Petra van Haren reageert op Twitter: “Nationale crisis op...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: schoolleidergezocht, Lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-9-2019
Als blijkt dat er meer subsidies voor zij-instromers worden aangevraagd dan er budget beschikbaar is, gaat minister Slob zich inzetten om hier middelen voor te vinden binnen de pot lerarenbeleid. Dat schrijft Slob in antwoord op Kamervragen van GroenLinks, PvdA en SP. De sluitingsdatum voor het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Zij-instroom
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-9-2019
Het btw-tarief op digitale leermiddelen gaat omlaag per 1 januari 2020, tenzij de Eerste Kamer er niet mee akkoord gaat. Het tarief daalt dan van 21 naar 9 procent. Een mooie meevaller voor scholen. Het kabinet neemt deze maatregel na recente afspraken in de Europese Unie. Door aanpassing van...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-9-2019
Kinderen krijgen dagelijks een stortvloed aan beelden te verduren. Het is dus van belang dat zij bewust en kritisch leren kijken. Daarom slaan het Nederlandse Film Festival (NFF), Schooltv en NPO Start de handen ineen om alle schoolgaande kinderen en scholieren met Nederlandse film in aanraking te...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Cultuuronderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-9-2019
Diverse kunstschatten van het Museum Boijmans Van Beuningen gaan naar Rotterdamse scholen. Het lesprogramma ‘Boijmans in de Klas’ is al door ruim negentig scholen geboekt. Het programma is een internationale primeur: nergens ter wereld wordt op deze schaal kostbare kunst naar scholen...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Museumeducatie
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-9-2019
Op 17 september 2019 heeft minister Slob van Onderwijs de definitieve bedragen voor de personele bekostiging primair onderwijs 2018 – 2019 vastgesteld. De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In de Definitieve Regeling bekostiging...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 26-9-2019
Het aantal aanmeldingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is enorm dit jaar. Hierdoor zijn de klassen veel te groot of kunnen kinderen niet worden geplaatst en zitten ze noodgedwongen thuis. Dit blijkt uit onderzoek van Reporter Radio van KRO-NCRV. De NOS interviewde hierover...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 26-9-2019
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) speelt een nadrukkelijke rol bij het beleid van het schoolbestuur rond Passend onderwijs. De nieuwe handreiking ‘De positie van de GMR bij passend onderwijs’ van Versterking Medezeggenschap is bedoeld om GMR-leden handvatten te bieden...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Medezeggenschap
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-9-2019
Het personeeltekort (72%) is komend jaar de grootste uitdaging voor schoolleiders, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). ‘Schoolleiders zijn een ontzettend belangrijke factor in het verlagen van de werkdruk, behouden van personeel en het aantrekken van...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair, Scholenpanel
Thema's: schoolleiderstekort, Acties #wijschoolleiders, Lerarentekort, schoolleidergezocht
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 25-9-2019
Het e-mailbombardement van schoolleiders aan minister Slob in het kader van de actie #schoolleidergezocht sorteert effect. De minister heeft een antwoord gestuurd naar alle briefschrijvers en wil onder regie van de AVS in gesprek met schoolleiders om te werken aan de ‘Toekomstagenda...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Acties #wijschoolleiders, schoolleidergezocht
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 24-9-2019
Iemand met een ho-opleiding die daarna met de pabo begonnen is maar deze niet heeft afgerond, mag niet geweigerd worden voor een zij-instroomtraject. Dat schrijft minister Slob in antwoord op schriftelijke Kamervragen van de VVD. Aanleiding voor de Kamervragen was een tweet (van Stephan Backus)...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 24-9-2019
Het Handboek huisvesting bewegingsonderwijs van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) betreft een geactualiseerde versie van eerdere uitgaven (2005 en 2012) en heeft als doel te ondersteunen bij keuzes voor een goede huisvesting voor het bewegingsonderwijs.   Dit...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Bewegingsonderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 23-9-2019
'Wees een held, met elkaar' is het thema van de Week Tegen Pesten 2019. In de themaweek van 23 tot en met 27 september 2019 staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. De nadruk ligt dit jaar op samenwerking; zorg met elkaar voor een goede sfeer...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Pesten
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 23-9-2019
Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs van onderwijzend personeel (OP) en van onderwijsondersteunend personeel (OOP) is weer gestegen. Het verzuimpercentage bij het OP is gestegen naar 5,6 procent en bij het OOP naar 6,0 procent.  Er lijkt sprake te zijn van een trendbreuk. Dit meldt...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Ziekteverzuim
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 23-9-2019
De kans dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) de pensioenen volgend jaar moet verlagen, is zeer waarschijnlijk. De actuele dekkingsgraad van ABP was op 31 augustus 88,6 procent. Dit is onder de kritische grens van 94,3 procent die nodig is om de pensioenen op het huidige niveau te...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 23-9-2019
Voor het eerst in zijn honderdjarige bestaan richt de Onderwijsraad een eigen jongerenraad op. De JongerenOnderwijsraad is bedoeld om in gesprek te gaan met jongeren om te weten wat er bij hen leeft, welke behoeftes, ideeën en wensen zij hebben. De raadsleden zoeken leerlingen en studenten van...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 20-9-2019
Op 19 september heeft premier Rutte tijdens de Algemene beschouwingen toegezegd dat er een eenmalig incidenteel bedrag voor het bestrijden van het lerarentekort komt. Hij stelde daar wel een voorwaarde aan: eerst moet het basisonderwijs een nieuwe cao afsluiten. AVS-voorzitter Petra van Haren:...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: schoolleidergezocht
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-9-2019
Nu.nl heeft een nieuwssite voor basisschoolkinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar gelanceerd. Met de site wil Nu.nl aansluiten bij de belevingswereld van deze leeftijdsgroep. Op NuJunior.nl staan berichten over het belangrijkste wereldnieuws, in begrijpelijke taal. Bij heftige berichtgeving...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-9-2019
In de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer is flink gediscussieerd over het verhogen van de lerarensalarissen en het terugdringen van het lerarentekort. Door de verlaging van de winstbelasting terug te draaien, speelt het kabinet de nodige miljoenen vrij die nodig zijn om de lonen te...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: schoolleidergezocht
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-9-2019

Pagina's