Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 201 - 225 van 8771
Medezeggenschapsraden kunnen bij het project Versterking medezeggenschap, een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties, terecht voor advies en begeleiding. Wat nog niet iedereen weet, is dat dit kosteloos is. Het ministerie van Onderwijs heeft hier geld voor...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Medezeggenschapsraad
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 27-3-2018
Minister Slob van Onderwijs heeft de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019 gepubliceerd. Volgens de minister zijn er geen inhoudelijke wijzigingen in deze regeling voor schooljaar 2018...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Financiën, Lumpsum
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-3-2018
Minister Slob kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij voornemens is nog dit jaar een subsidieregeling (hoog)begaafdheid te publiceren. Hiermee wil hij samenwerkingsverbanden Passend onderwijs stimuleren om een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: hoogbegaafdheid
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-3-2018
Onderwijsprofessionals die resultaten uit onderzoek hebben gebruikt in de klas en wetenschappers die onderzoeksresultaten hebben vertaald naar de onderwijspraktijk kunnen zich aanmelden voor de verbindingsprijzen 2018 van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Maandag 18 juni is de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: wetenschap
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-3-2018
Vanaf 1 april is het weer mogelijk een Lerarenbeurs aan te vragen. Dat kan nog tot en met 30 juni 2018.   Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Lerarenbeurs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 23-3-2018
Een belangrijk doel van Passend onderwijs is het thuiszitten van leerlingen terug te dringen. Met de juiste hulp op het juiste moment moet ieder kind een schoolloopbaan krijgen die bij hem of haar past. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis....

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Passend onderwijs, thuiszitters
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 23-3-2018
De voortgangsrapportage Passend onderwijs komt pas op zijn vroegst begin juni. Dat schrijft Onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De redenen zijn dat cijfers nog niet beschikbaar zijn en onderzoeken en overleggen met het veld nog niet afgerond zijn. In de voortgangsrapportage...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 23-3-2018
Het privacyconvenant en de model verwerkersovereenkomst zijn vernieuwd en in lijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt. Het privacyconvenant 3.0, dat per 1 april in werking treedt, bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: privacy
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 23-3-2018
De basisschool Olof Palme uit Drunen wint de Lentekriebels Award 2018. Met deze award prijst Rutgers basisscholen waar relationele en seksuele vorming een vast onderdeel is van het schoolcurriculum. Het is de eerste keer dat de Lentekriebels Award wordt uitgereikt. De award uitreiking vond...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 23-3-2018
Om meer zicht te krijgen op de werktevredenheid in de vo-sector heeft Arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion in kaart laten brengen hoe tevreden het personeel in het voortgezet onderwijs is en welke factoren hierop van invloed zijn. Een ruime meerderheid van het personeel is tevreden met hun baan,...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-3-2018
Het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Rog (CDA) is aangenomen door de Tweede Kamer. Dit betekent dat de wettelijke bevoegdheid om een diagnostische toets te kunnen verplichten is geschrapt. Schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs kunnen nu zelf bepalen of...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-3-2018
Expertisecentrum Hybride docent heeft een web-app gelanceerd waarmee hoogopgeleiden inzicht krijgen in hoe zij hun huidige baan met het leraarschap kunnen combineren. Eerder onderzoek wees uit dat er in potentie 500.000 hoogopgeleiden lesgeven willen combineren met hun huidige baan, als dat...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-3-2018
In de tv-uitzending van Kassa (BNN/Vara) van 17 maart liet AVS-voorzitter Petra van Haren zich kritisch uit over het label Excellente School van de onderwijsinspectie. Uit onderzoek van Kassa blijkt dat ook scholen zonder het predicaat even goed zijn als, of zelfs beter kunnen zijn dan scholen die...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: inspectie van het onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-3-2018
De commissie Duurzaam vitaal van de AVS organiseert op donderdag 17 mei aanstaande van 10 tot 15.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur) in Utrecht een gratis onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde leidinggevenden in het funderend onderwijs. In een afwisselend en interessant programma gaan de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-3-2018
In de Week van de Lentekriebels, van 19 t/m 23 maart 2018, doen basisscholen in heel Nederland mee aan een projectweek over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  Het thema van deze 13e editie is ‘Anders?!'. Hierbij wordt diversiteit in allerlei vormen belicht: seksuele...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 19-3-2018
Het predicaat ‘excellent’ dat de onderwijsinspectie aan scholen kan toekennen, schept verwarring en kan beter worden afgeschaft. Dat stellen AVS-voorzitter Petra van Haren en VO-Raad voorzitter Paul Rosenmöller zaterdag 17 maart in het consumentenprogramma Kassa. Rosenmö...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: excellente scholen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-3-2018
Drie op de vier leerkrachten van groep 7 en 8 is de afgelopen twee jaar onder druk gezet door ouders om een hoger schooladvies te krijgen voor hun kind. Het gaat om intimideren, bedreigen, (uit)schelden of zelfs zeggen naar de rechter te stappen. Een op de vijf leerkrachten is weleens gezwicht...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: basisschooladvies
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-3-2018
“Onze sector funderend onderwijs en onze scholen bevinden zich in een turbulente tijd, waar werkdruk op veel manieren een thema is. Er staat een enorme druk op de arbeidsmarkt, dagelijks merkt u hoe het tekort aan leerkrachten en invallers zich steeds harder doet voelen. De urgentie is enorm...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: AVS Congres
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 16-3-2018
In Nederland leeft één op de acht kinderen onder de armoedegrens. Leerkrachten in het basisonderwijs zien de ernst daarvan in, maar blijken in de praktijk grote moeite te hebben de omvang van armoede in de klas te duiden en te signaleren. Maar liefst 80 procent van de leerkrachten...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-3-2018
Vrijdag 16 maart is het jaarlijkse AVS-congres. Veel schoolleiders hebben zich hiervoor al aangemeld. Voor AVS-leden die er echt niet bij konden zijn, is de jaarrede van AVS-voorzitter Petra van Haren via een livestream op Twitter te volgen (vanaf 9.45 uur). Ga naar https://twitter.com/...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Congresnieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 15-3-2018
Op woensdag 14 maart is massaal gestaakt door leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel uit Utrecht, Noord-Holland en Flevoland. In Amsterdam liepen tussen de 15.000 en 20.000 demonstranten van de Stopera naar het Museumplein. De AVS liep mee omdat zij partner is in het PO-front en...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staking
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-3-2018
Er moet een volledige gelijkschakeling van het salaris van PO-schoolleiders met het voortgezet onderwijs komen, vindt 92 procent van de AVS-leden. Dat blijkt uit een peiling van de AVS vorige week die door 852 schoolleiders is ingevuld. “Een duidelijke boodschap, die erom vraagt gehoord te...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Scholenpanel
Thema's: Staking
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-3-2018
Het boek ‘Op naar een integrale aanpak, ontschotting in het sociale domein’ van de AVS en Stichting Kinderopvang Humanitas wordt gelanceerd tijdens het AVS-congres op 16 maart aanstaande.   Herontwerp van het sociale domein rondom het kind is een noodzakelijke vereiste. Het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: AVS Congres
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 15-3-2018
De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad zijn op korte termijn op zoek naar 50 leraren, 20 schoolleiders en 20 schoolbestuurders die werken in het primair onderwijs en een bijdrage willen leveren aan nieuwe functiebeschrijvingen voor leraar basisonderwijs en speciaal onderwijs. In de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-3-2018
Basisscholen met minder dan 145 leerlingen krijgen voortaan meer geld om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het kabinet trekt jaarlijks (vanaf 2019) 20 miljoen euro extra uit voor de zogeheten kleinescholentoeslag. In 2018 is het nog 10 miljoen. Dat komt bovenop het budget van 120 miljoen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-3-2018

Pagina's