Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 151 - 175 van 8772
Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag - onder meer voorzien van een plan van aanpak - indienen bij het ministerie van OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs. Onlangs is de beleidsregel gepubliceerd in de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 18-4-2018
Op de achterbanraadpleging over de nieuwe deeltekst: tijd en werkverdeling voor de nieuwe CAO PO is in zeer korte tijd door 660 leden gereageerd. Hiervoor bedankt de AVS haar leden. De reacties zijn voor de AVS van belang voor de vervolggesprekken over de nieuwe CAO PO.   De uitkomst is dat...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Scholenpanel
Thema's: CAO-onderhandelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-4-2018
Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen. Dit zijn twee van de zes actielijnen van het actieprogramma Zorg voor de jeugd, dat de ministeries van VWS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid onlangs presenteerden. Het...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: jeugdhulpverlening
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 17-4-2018
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in (vaste) dienst te nemen. Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is. De maatregelen die dit moeten bereiken zijn gebundeld in het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: WWZ
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 16-4-2018
Schoolleiders en leraren hebben binnen de wettelijke kaders veel ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht te organiseren. Dat is de hoofdboodschap die minister Slob geeft in een brief aan de Tweede Kamer over de toepassing van de urennorm in het voortgezet onderwijs. “De ruimte die de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 16-4-2018
De provincies Noord-Brabant en Limburg waren op 13 april aan de beurt om de estafettestaking van het PO-front voort te zetten. Na eerdere stakingen in Noord- en Midden-Nederland kwamen opnieuw duizenden leerkrachten uit het primair onderwijs in Eindhoven en Sittard bij elkaar om de eisen voor...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staking, POfront, salaris;lerarentekort, Werkdrukafspraken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-4-2018
Op 10 april jl is een achterbanraadpleging uitgezet onder de leden met betrekking tot het onderwerp tijd- en werkverdelingsplan. Aan de cao-tafel is uitvoerig aandacht besteed aan het genoemde onderwerp. Hiervoor is een globale opzet gemaakt met als doel deze uitgangspunten te verwerken in een...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: CAO PO, CAO PO 2016-2017
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-4-2018
In het kader van de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenmiddelen door het ministerie van OCW zijn ook afspraken gemaakt over de inning van de sectorale arbeidsmarktmiddelen primair onderwijs en de Govak-middelen. De vergoeding voor deze middelen werd tot 1 januari 2018 rechtstreeks door het...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Lumpsum
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-4-2018
De teneur in de Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag 2016/2017) is redelijk negatief. De prestaties van leerlingen in het funderend onderwijs zijn gelijk gebleven of nemen af. In vergelijking met andere landen is het segregatieniveau in het po hoog. Leerlingen in het vo hebben minder...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Staat van het onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 11-4-2018
Hoewel leerlingen vaker een studiekeuzegesprek hebben met hun mentor dan met hun decaan, zien de meeste leerlingen hun decaan als belangrijkste informatiebron bij het maken van hun studiekeuze. Dat is de conclusie van het jaarlijkse onderzoek van DeDecaan.net onder leerlingen en oud-leerlingen, de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 10-4-2018
Leidinggevenden in het funderend onderwijs of van een samenwerkingsverband die vóór 21 april lid worden van de AVS ontvangen een cadeaubon van 50 euro én de publicatie ‘Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde’.* Daarnaast...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Lid worden
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 9-4-2018
45 procent van de ouders denkt dat het leerzaam is wanneer hun kind (onder de zes jaar) zelfstandig filmpjes kijkt op de smartphone of tablet, terwijl dat niet zo is. Ook denkt ruim vier op de tien ouders (44 procent) dat hun kind reclame op het scherm herkent. Dat blijkt uit het jaarlijkse Iene...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: mediawijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 9-4-2018

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Een vmbo-advies stuit veel ouders tegen de borst. Vooral de deelname aan de beroeps­gerichte leerwegen daalt. Bovendien hebben de technische profielen te maken met een negatief imago en onbekendheid, terwijl er op dit vlak enorme behoefte is aan vakmensen. Sommige basisscholen werken samen met...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: vmbo, techniekonderwijs, techniek
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Het kan, een goede aansluiting van onderwijs en jeugdhulp. Maar op veel plekken laat die samenwerking nog te wensen over. Mede daarom zitten er in Nederland maar liefst 4.000 kinderen al langer dan drie maanden thuis. Daarbij zijn de kinderen met een vrijstelling van de leerplicht1 niet meegerekend...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: jeugdhulpverlening, Speciaal onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Steeds meer scholen ontwikkelen zich tot integraal kindcentrum. Ondanks het ontbreken van steun vanuit de rijksoverheid, gaan werkveld en gemeenten door met het creëren van integrale voorzieningen. Waarom willen we dit? En waar ligt de grens? De armen gaan in de lucht en – als het...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: ontschotting, kindcentra
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Het boek ‘Hoe komen we van deze rotonde? Over het belang van creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling’ is bestemd voor hen die geïnteresseerd zijn in veranderingen en daar leiding aan geven. De uitgave biedt voldoende stof tot nadenken, dialoog en acties. Met...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Schoolontwikkeling
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Het funderend onderwijs is allang geen op zichzelf staand eiland meer. Al dan niet ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen wordt volop verbinding gezocht met andere sectoren. Zo is de ontwikkeling van scholen naar integrale kindcentra er bij uitstek een die leidt (of zou moeten leiden) tot...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: ontschotting
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
“Als leidinggevende denk je vaak dat je zelf de vinger aan de pols moet houden, maar leerkrachten kunnen ook aan elkaar verantwoording afleggen”, zegt Marc Hendriks, schoolleider van basisschool De Schatgraver in Landgraaf. In de nieuwe zesdaagse leergang ‘Verbindend leiderschap...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: onderwijsvernieuwing
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Onze kinderen leven in een netwerksamenleving. Zij maken deel uit van de nieuwe generatie ‘homo socius’. Deelnemen in disruptieve economische modellen, omgaan met veel informatie en moderne media als regulier onderdeel van het leven zijn al vanzelfsprekend. Als onderwijs komen wij niet...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Een goede schoolleider bemoeit zich nauwelijks met de dagelijkse gang van zaken op de school, want de leraren zijn professionals en kunnen problemen prima zelf oplossen. Buiten de lijntjes kleuren, een helikopterview hanteren, mensen met elkaar verbinden, ‘werkgeluk’: dat zijn de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: AVS Congres
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Op Montessorischool Valkenbos in Den Haag gaan leerkrachten en ouders in de klas samen aan de slag met onderzoekend en ontwerpend...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: onderwijsvernieuwing, curriculum, techniek, techniekonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Michel Rog, woordvoerder Onderwijs namens het CDA in de Tweede Kamer.   Met de komst van PO in actie is er sprake van een heuse emancipatiebeweging in het primair onderwijs. De...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Werkdrukafspraken, Salaris
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Scholen in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar structureel extra middelen om de werkdruk te verlagen. Hoe deze worden ingezet, zal in overleg met het team worden bepaald en dus per school verschillen. Drie schoolleiders vertellen over de impact van het werkdrukakkoord. '...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Werkdrukafspraken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018
Kinderen die bovengemiddeld presteren op één of meer vakgebieden – of die dit in potentie zouden kunnen maar nog niet laten zien – hebben een specifieke onderwijsbehoefte. Alle basisscholen in Renkum en de gemeente werken samen om ook deze hoogbegaafde kinderen van goed...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: hoogbegaafdheid, Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 7-4-2018

Pagina's