Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 126 - 150 van 8770
Gemeenten en de sectorraden hebben plannen gemaakt om de huisvesting van po- en vo-scholen op orde te krijgen. Elke gemeente zet voor de eerstkomende zestien jaar een plan op papier ten aanzien van de schoolgebouwen. Renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt, komt net als nieuwbouw...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs, Kader Primair
Thema's: Onderwijshuisvestingsbeleid
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 9-5-2018
De AVS roept al haar leden op om te reageren op de internetconsultatie over de nieuwe functiebeschrijvingen voor het primair onderwijs. De internetconsultatie is verlengd tot donderdag 17 mei om 11.00 uur. Het beroep van leraar is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Daarom zijn...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 3-5-2018
Minister Koolmees van SZW heeft schriftelijk bevestigd dat een WW-gerechtigde, die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, is vrijgesteld van sollicitatieplicht. Deze regeling geldt nu ook voor mensen die al een...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-5-2018
De Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is op een onderdeel aangepast. Uitgangspunt van OCW is risicomijdend beleggen. Dit kan betekenen dat bij een koersdaling het verstandig kan zijn de belegging niet te verkopen en te wachten totdat de looptijd van de belegging is afgerond. Wanneer...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-5-2018
Per 1 augustus 2018 kan een tweede lichting scholen instromen in de pilot ’10-14 onderwijs’. “Scholen kunnen met 10-14 onderwijs een bijdrage leveren aan kansengelijkheid”, aldus minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Scholen voor 10-14 onderwijs zijn een...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Overgang po-vo, tienerscholen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-5-2018
Po- en vo-scholen die nog mee willen doen aan het experiment regelluwe scholen kunnen zich nog tot vrijdag 25 mei (voor 12.00 uur) aanmelden. Ook scholen met het predicaat ‘goed’ kunnen zich opgeven. Het experiment is uitgebreid met vijf thema’s of deelexperimenten. Binnen het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: regelluwe scholen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-5-2018
De meeste tto-leerlingen zitten op het vwo, maar ten opzichte van vorig schooljaar is de groei het sterkst op de havo. Dit blijkt uit het rapport Tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs dat Nuffic op 30 april publiceerde. In schooljaar 2017-2018 bieden 119 middelbare scholen in het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Tweetalig onderwijs
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 1-5-2018
Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Tot 31 mei kunnen aanvragen ingediend worden bij DUS-I. Het gaat om leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Overgang po-vo
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 1-5-2018
Het formele gesprek tussen het personeel en de leidinggevende is essentieel om de deelname aan zowel formele als informele professionaliseringsactiviteiten een impuls te geven. Dat blijkt uit het rapport ‘Leren en ontwikkelen in het primair onderwijs’ van het Arbeidsmarktplatform PO....

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Professionalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-4-2018
Er komt een betere verdeling van het onderwijsachterstandengeld dat gemeenten en scholen krijgen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob van Onderwijs. De totale investering van het kabinet in het bieden van onderwijskansen aan kinderen komt uit op 746 miljoen euro...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Onderwijsachterstanden
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-4-2018
De regering moet ‘passende maatregelen’  nemen tegen scholen die geen aandacht besteden aan de aangescherpte kerndoelen over seksuele diversiteit. De motie hierover van de SP is op 24 april door de Tweede Kamer aangenomen. Aanleiding voor de motie is de constatering van de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-4-2018
De komende jaren moeten ook middelbare scholen rekening houden met een snelle daling van het aantal leerlingen. Een landelijke daling die in het schooljaar 2017-2018 is ingezet met zo’n 10.000 leerlingen minder dan vorig jaar, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Een zogenaamde...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: leerlingendaling
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-4-2018
Dit schooljaar is 21 procent van de basisschoolleraren 55 jaar of ouder. Veertien jaar geleden was dat nog 11 procent. Onder de mannelijke leraren is een op de drie 55 jaar of ouder. Dit blijkt uit een analyse van het CBS. Het aantal potentiële nieuwe leerkrachten is ten opzichte van...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs
Thema's: Arbeidsmarkt
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 25-4-2018
Het onderwijs is een van de sectoren waar werknemers lang bij dezelfde werkgever blijven. Bijna 45 procent heeft tien jaar of langer dezelfde baan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook blijkt dat ruim 22 procent van de onderwijsmedewerkers vijf tot tien...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 24-4-2018
Meer dan 900 scholen hebben zich dit jaar aangemeld voor het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School. Voor schooljaar 2018-2019 kunnen scholen zich niet meer inschrijven. Wel komt er een nieuwe ronde voor aanmelding voor het schooljaar 2019-2020.   Scholen die in aanmerking willen komen...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Gezonde School
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 23-4-2018
De bewegingsvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen tien jaar afgenomen. Leerlingen presteren minder op vijf van de acht onderdelen die ook in 2006 zijn gepeild. Dit blijkt uit Peil.Bewegingsonderwijs - Einde basis- en speciaal basisonderwijs 2016/2017, een onderzoek dat onder regie...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Bewegingsonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 23-4-2018
Het wordt voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs makkelijker om te fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Fusietoets, Fusie
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 20-4-2018
Voor elk schooljaar maakte de AVS een Excel-rekenprogramma voor de formatieberekening op basis van de cao-afspraken; eerst onder de benaming ‘Rekenprogramma normjaartaak’ en sinds de invoering van de CAO PO 2014 – 2015 ‘Rekenprogramma Jaartaak’. Dit programma is...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 20-4-2018
De Algemene Vereniging Schoolleiders onderschrijft de aanbevelingen van de Onderwijsraad in het op 19 april verschenen rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’, over hoe de rol van de schoolleider in po, vo en mbo kan worden versterkt. Schoolleiders moeten in staat zijn tot...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-4-2018
Schoolbesturen in het basisonderwijs moeten voortaan de medezeggenschapsraad om advies vragen als het gaat om het beleid met betrekking tot groepsgrootte. Op die manier kunnen leraren en ouders meepraten over de grootte van de klassen op hun school. Minister Slob zei 18 april in de Tweede Kamer in...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, KaderDigitaal
Thema's: Werkdrukafspraken
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 19-4-2018
De sociale partners (PO-Raad en de vakbonden) hebben naar aanleiding van de besteding van de werkdrukmiddelen afgesproken dat er een Meldpunt werkdrukakkoord  komt. Er wordt hard gewerkt om één centraal meldpunt te realiseren. Tot die tijd zijn de vragen die bij de PO-Raad en de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Werkdrukafspraken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-4-2018
“Lelijk, Homo, Vies, Heks, Kutkind.” Dat zeggen kinderen op de basisschool tegen elkaar, en dat doen ze steeds jonger. Dat is een van de uitkomsten van de PestThermometer van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij die op 19 april tijdens De Dag Tegen Pesten werd besproken...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Pesten
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-4-2018
De jaargids PO, inclusief agenda en professionaliseringsaanbod, is uitgekomen. AVS-leden in het primair onderwijs hebben een exemplaar thuisgestuurd gekregen. Zij kunnen vanaf nu extra exemplaren bijbestellen. Geïnteresseerde vo-leden kunnen een gratis exemplaar aanvragen. In de jaargids...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-4-2018
Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag - onder meer voorzien van een plan van aanpak - indienen bij het ministerie van OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs. Onlangs is de beleidsregel gepubliceerd in de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 18-4-2018
Op de achterbanraadpleging over de nieuwe deeltekst: tijd en werkverdeling voor de nieuwe CAO PO is in zeer korte tijd door 660 leden gereageerd. Hiervoor bedankt de AVS haar leden. De reacties zijn voor de AVS van belang voor de vervolggesprekken over de nieuwe CAO PO.   De uitkomst is dat...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Scholenpanel
Thema's: CAO-onderhandelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 18-4-2018

Pagina's