Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 101 - 125 van 8771
  De AVS verwelkomt Presikhaaf Schoolmeubelen als nieuwe voordeelpartner. AVS-leden kunnen daardoor gebruikmaken van heel wat voordelen.   Het Arnhemse Presikhaaf Schoolmeubelen is toonaangevend als het gaat om de inrichting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs, de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
Uit een analyse die het Algemeen Dagblad maakte van de extra inkomsten die scholen binnenkrijgen, blijkt dat de vrijwillige ouderbijdrage op veel scholen stijgt. Dat kan ongelijkheid tussen leerlingen veroorzaken, stelt AVS-voorzitter Petra van Haren op 24 april in het dagblad. “Iedere ouder...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
Het onderwijs zou alle leerlingen in principe gelijke kansen moeten bieden, maar kansenongelijkheid is toch al jaren een terugkerend issue in de sector. Recentelijk nog in de Staat van het Onderwijs van de inspectie. Ongelijkheid is een breed maatschappelijk probleem, dat in ons huidige...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
  Naar aanleiding van vragen over de verandering van de voorschriften voor een nieuw schoolplan legt de AVS Helpdesk uit welke wijzigingen dat zijn en hoe je hieraan als directeur, samen met je team, vorm kunt geven.   Sinds 1 augustus 2017 is het vernieuwde toezicht door de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Schoolplan
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Rudmer Heerema, woordvoerder Onderwijs namens de VVD in de Tweede Kamer. Onlangs is de Staat van het Onderwijs over schooljaar 2016/2017 gepresenteerd. Ik was erg benieuwd naar de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
Hoe ziet het primair onderwijs eruit in 2030? Dat vroeg de AVS in een ledenpeiling rond een van de lerarenstakingen. Want naast betere salarissen en minder werkdruk – die beslist ook nodig zijn! – is het voor leidinggevenden in het onderwijs belangrijk om een visie neer te zetten. Een...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Integraal kindcentrum
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
Versterking van leiderschap in de school vraagt om een gezamenlijke inspanning van schoolleiders, -besturen en het ministerie van OCW, schrijft de Onderwijsraad in het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ dat op 19 april verscheen. Met elkaar moeten zij vorm geven aan een...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Staat van het onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs neemt weer toe. Ook in het speciaal basisonderwijs is het leerlingenaantal gestegen, blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het onderwijsverslag van de inspectie over schooljaar 2016/2017. “Passend onderwijs: doel ondersteund, uitvoering...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Brabantse scholengemeenschap De Rooi Pannen (vmbo en mbo) gaat de studiekosten voor alle leerlingen betalen. Geen leerling aan de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: gelijke kansen, kansenongelijkheid
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
De ‘bijlesgeneratie’, noemt onderwijskundige Louise Elffers de groeiende groep leerlingen die (eindtoets)bijles, huiswerkbegeleiding, extra ondersteuning of examentraining krijgt. Begeleidingsinstituten schieten als paddenstoelen uit de grond en ouders geven er steeds meer geld aan uit...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: gelijke kansen, kansenongelijkheid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
Ondanks alle initiatieven nemen tegenstellingen toe. Vier leidinggevenden uit het onderwijs over waarom en hoe zij zich extra inspannen voor kansengelijkheid op school. ‘We voeren ambitiegesprekken met leerlingen én hun ouders’ Hans van der Molen, bestuursvoorzitter van het...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: gelijke kansen, kansenongelijkheid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
Brede schooladviezen en dito brugklassen, langere brugperiodes, tienerscholen, Passend onderwijs… Op talloze manieren werken scholen aan gelijke kansen voor kinderen. De tweedeling neemt echter nog steeds toe. Geen wonder: ongelijkheid zit ingebakken in de maatschappij. Vragen we niet te...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: gelijke kansen, kansenongelijkheid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
DNA
Vorige maand verscheen het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ van de Onderwijsraad (zie ook artikel op pagina 24). Enerzijds een feest van herkenning met een aantal mooie, richtinggevende uitspraken over verbinding van leiderschap in de verschillende onderwijssectoren....

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
Op 25 mei gaat de nieuwe Europese privacywetgeving in: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor scholen is het belangrijk dat ze nu inzichtelijk hebben wat ze nog moeten regelen. Het is nu de tijd dat scholen moeten weten waar ze staan met informatiebeveiliging en privacy (IBP)....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: privacy
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 18-5-2018
De grootste belemmeringen om gebouwen te verduurzamen vormen het ontbreken van financiële middelen (65 procent), het gebrek aan (personele) capaciteit (57 procent) en het niet aanwezig zijn van voldoende (juridische) kennis (52 procent). Dat is een van de opbrengsten van de Green Deal Scholen...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: green deal scholen
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 18-5-2018
Op basis van de leerlingaantallen op 1 mei 2018 kan het bevoegd gezag bekostiging voor nieuwkomers aanvragen. De aanvraag moet binnen vier weken van de teldatum opgestuurd zijn naar DUO, dus vóór 25 mei. Nieuwkomers zijn: asielzoekers die korter dan twee jaar in Nederland zijn of...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: nieuwkomers
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 18-5-2018
Exclusief onderwijs leidt tot betere prestaties bij leerlingen, concludeert Inge Zweers van de Universiteit Utrecht in haar onderzoek. Ze volgde voor haar proefschrift inclusieve en exclusieve leerlingen met gedragsproblemen. Deze bevinding strookt niet met de huidige trend richting steeds meer...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Passend onderwijs, inclusief onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 18-5-2018
Er zijn nog circa 275 plaatsen beschikbaar voor cultuurcoördinatoren die de verdiepende post-hbo opleiding tot Cultuurbegeleider willen volgen. De subsidie dekt (vrijwel) de volledige kosten van de opleiding die na de zomer op diverse plaatsen start. De post-hbo Cultuurbegeleider is een...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Cultuuronderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 17-5-2018
Uit achttien regionale arbeidsmarktanalyses van arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion blijkt dat het aantal leerlingen de komende jaren in nagenoeg alle regio’s zal dalen. Ondanks de krimp in veel regio’s worden er de komende jaren toch tekorten aan leraren verwacht.   De...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: leerlingendaling
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 17-5-2018
Op woensdag 30 mei staken duizenden leraren en ander onderwijspersoneel uit het primair onderwijs in de provincies Gelderland en Overijssel. Op de Beestenmarkt in Deventer wordt een actiebijeenkomst gehouden.   Het PO-Front organiseert de estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Staking, Salaris
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 17-5-2018
Vrijwel alle schoolleiders hebben samen met hun team overlegd over de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Er komen vooral onderwijsassistenten en extra leerkrachten in de scholen. Op 10 procent van de scholen heeft de schoolleider geen volledige handelingsvrijheid gekregen van het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs, Scholenpanel
Thema's: werkdruk, Werkdrukafspraken
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 17-5-2018
OCW heeft op een speciale website de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen gezet. Dat moet het voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad makkelijker maken om in gesprek te gaan over het huishoudboekje van de school. Schoolbesturen leveren veel informatie aan bij de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs
Thema's: Bedrijfsvoering & financiën, financieel inzicht, Financiën
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 16-5-2018
De Onderwijscoöperatie (OC) heeft via een brief aan minister Slob van Onderwijs gereageerd op zijn brief van 26 april jl. over de positie (van het bestuur) van de OC. In zijn brief verzocht de minister het bestuur van de OC zijn activiteiten die direct of indirect samenhangen met de Wet Beroep...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 15-5-2018
NOS Kort, het nieuwskanaal op Instagram, organiseert tijdens de examenperiode (t/m 25 mei) dagelijks examenspreekuren voor eindexamenleerlingen van vmbo, havo en vwo. Docenten beantwoorden via een livestream vragen over de verschillende vakken. Verschillende leraren werken mee, waaronder twee...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: centraal examen
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 15-5-2018
De afgelopen week zijn er vijf thema’s aan de cao-tafel besproken. Aan de cao-tafel zijn de volgende thema’s aan de orde gekomen: Thema 1: Tijd en werkverdeling; Thema 2: Contracten, ontslag en bovenwettelijke uitkeringen; Thema 3: Salaris/functies en beloning...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: CAO PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-5-2018

Pagina's