Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 8401 - 8425 van 8770
Na een schets over het ontstaan van kringenrechtspraak, houdt AVS adviseur Carine Hulscher-Slot een pleidooi om deze landelijk te bundelen...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-12-2005
En sectorganisatie voor het primair onderwijs lijkt Pauline Hermsen, directeur van de Martinus van Beekschool in Nijmegen, een goede zaak. Er zijn...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-12-2005
Het primair onderwijs wordt niet duidelijk en stevig genoeg onder de aandacht gebracht van de politiek. Daarom ben ik het met de AVS eens dat er n sectororganisatie moet komen. Dat is de stellige mening van Wubbo Wever, sinds 2004 voorzitter van het College van Bestuur van Vivente, een stichting...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-12-2005
Het primair onderwijs verandert in een rap tempo. Dat geldt met name voor het vak van schoolleider, zoals de medewerkers van de AVS...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-12-2005
Van Oudega tot Heerlen, van Sint Pancras tot Arnhem. De laatste maanden zijn we intensief in gesprek geweest met honderden leden. Met name over de...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-12-2005
Over één sectororganisatie voor het primair onderwijsWat is een sectororganisatie?Een sectororganisatie is van en voor de onderwijsinstellingen. Zij voert gemandateerd de regie over de sector via de rechtstreeks aangesloten onderwijsinstellingen. Dat doet zij op het terrein van innovatie, opbrengst...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-12-2005

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-12-2005
De premie voor de complete dekking verandert in 2006 niet en blijft 0,86%. Wel wijzigen de deelpremies. De premie voor dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid stijgt van 0,40% naar 0,60%. De premie voor dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid daalt van 0,46% naar 0,26%. Dit zijn de...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: WAO en WIA
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-11-2005
Hebt u een contract met Loyalis? Geef dan de nieuwe premies voor het IP Aanvullingsplan door aan uw salarisadministratie. Uw salarisadministratie of rekencentrum heeft namelijk een opdracht nodig om per 2006 de nieuwe premies in te houden. Wij vragen u die opdracht tijdig te verstrekken. 

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: WAO en WIA
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-11-2005
Hebt u een contract met Loyalis inzake het IP Aanvullingsplan? Dan neemt de Adviesdesk van Loyalis binnenkort contact met u op om een actie af te spreken in het voorjaar...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: WAO en WIA
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-11-2005
De WIA vervangt de WAO. Het centrale thema van de WIA is dat werken loont. Daarnaast betekent de WIA voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten grotere...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: WAO en WIA
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-11-2005
Deelnemers geboren vóór 1950 die nu al meedoen aan FPU Extra of FPU Totaal, kunnen dat blijven doen. Maar de fiscale beperkingen voor prepensioen en de opzet van het...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Levensloop en FPU, Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-11-2005
Doordat voor deelnemers geboren na 1949 in ABP KeuzePensioen een opbouwpercentage van 2,05 geldt, blijft er voor hen minder fiscale ruimte over voor ABP...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-11-2005
Wie al op 1 april 1997 pensioen opbouwde bij ABP en geboren is vóór 1950, kan nog met FPU; wie later geboren is niet meer. Dit onderscheid naar leeftijd mag van de...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 30-11-2005
Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad een besluit genomen over de voor- en naschoolse kinderopvang op basis van de inmiddels beruchte motie van Aartsen/Bos. Na een valse start tijdens de algemene beschouwingen waarbij de heer van Aartsen dit idee lanceerde en voor de uitvoering dacht aan...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Opvang
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 29-11-2005
Een recent gepubliceerd Deens onderzoek over scholen in Denemarken en Zweden wijst aan dat leerlingen fors minder presteren als de luchtkwaliteit op school niet...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Kwaliteit
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 23-11-2005
U kent allemaal de column van Frederique in Kader Primair. De AVS wil ook andere schoolleiders een kans geven om hun dagelijkse belevingswereld te etaleren in de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-11-2005
Een recent gepubliceerd Deens onderzoek over scholen in Denemarken en Zweden wijst aan dat leerlingen fors minder presteren als de luchtkwaliteit op school niet...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: School en omgeving
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-11-2005
Het thema van Kader Primair 6 (februari 2006) is ‘Zorgstructuren in en om de school’. Daarin willen we aandacht besteden aan zorgadviesteams. Graag willen we een dagje meelopen met een zorgadviesteam en van het bovenschools management horen hoe zo’n team functioneert, wat de ervaringen ermee zijn,...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: School en omgeving
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-11-2005
Wist u dat scholen jaarlijks vele liters filterkoffie weggooien? En dat 54 procent van de Nederlanders liever cappuccino op het werk drinkt. Een goede reden...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-11-2005
Het Landelijk Informatie- en steunpunt Specifieke Doelgroepen (LISD) heeft tot doel kennis, informatie en expertise rond het onderwijs aan de specifieke doelgroepen...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Onderwijsachterstanden
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-11-2005
Frederique is directeur van een middelgrote basisschool in een klein dorp in Noord-Groningen. Een school waar ze naast directeur af en toe nog een echte...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-11-2005
De afgelopen maanden heeft de Inspectie op een aantal scholen gewerkt met een aangepaste werkwijze van onderwijstoezicht: Variëteit en...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-11-2005
Hoe zorgen we ervoor dat lesmateriaal ook daadwerkelijk beschikbaar is voor alle scholen en dat een leerkracht en leerling het juiste materiaal voor zijn of haar les of leerroute vindt? Kennisevenement EduExchange op 7 december Op veel scholen vinden initiatieven rond onderwijsvernieuwing plaats....

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-11-2005
De Stichting BREIN Bescherming Rechten Entertainmentindustrie Nederland heeft de minister van OCW erop gewezen dat bij een tiental scholen...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-11-2005

Pagina's