Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 76 - 100 van 8770
Op woensdag 30 mei voerden duizenden Gelderse en Overijsselse leerkrachten, ondersteunend personeel en schoolleiders op de Beestenmarkt in Deventer actie voor een beter salaris en minder werkdruk. Zij namen het stokje over van collega’s uit Zuid-Nederland. “Alle collega’s in het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 31-5-2018
Met ingang van 1 april 2018 zijn er enkele technische wijzigingen doorgevoerd in de Subsidieregeling Lerarenbeurs. Onder andere de subsidiebedragen naar studieverlofuur zijn aangepast. De Subsidieregeling lerarenbeurs stelt leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo),...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Lerarenbeurs
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 31-5-2018
Sinds 15 maart 2018 zijn artikel 64 van het Eindexamenbesluit VO en artikel 43d van het Staatsexamenbesluit VO komen te vervallen (Stb. 2018, 74). In deze artikelen waren overgangsbepalingen opgenomen over de relatie tussen de rekentoets en het judicium cum laude in het voorbereidend middelbaar...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 31-5-2018
Schoolleiders die de werkdruk op hun school willen aanpakken, kunnen deelnemen aan het project Samenwerken aan werkdruk van het Arbeidsmarktplatform PO. In het project staan samenwerking en de dialoog in het team centraal. Scholen die deelnemen, maken werkdruk binnen de school bespreekbaar en...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: werkdruk
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 31-5-2018
Het kabinet blijft bij zijn standpunt dat de doelmatigheidskorting niet verzacht of ongedaan gemaakt kan worden. De Eerste Kamer had het kabinet verzocht hier opnieuw naar te kijken. Minister Wopke Hoekstra van Financien zet de argumenten uiteen in een brief aan de Eerste Kamer. Hoekstra...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 29-5-2018
Het wordt 30 mei een zeer warme dag. Stakers en anderen die naar de bijeenkomst van 11 tot 12 op de Beestenmarkt  in Deventer komen, krijgen van de gemeente de volgende hittetips: • Drink voldoende vocht (bij voorkeur water). Gebruik geen ijsblokjes • Smeer de onbedekte huid goed...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 29-5-2018
Voor specifieke categorieën leerlingen is het ondersteuningsaanbod nog steeds onvoldoende. Vooral voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften wordt passend aanbod beperkt ontwikkeld. Dat schrijft de Onderwijsraad in haar advies aan onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 29-5-2018
De ministers Van Engelshoven en Slob willen het beroepsonderwijs versterken en de kansengelijkheid vergroten. Daartoe ondernemen de onderwijsministers diverse acties, zoals regionale afspraken om de aansluiting tussen het vmbo en mbo te verbeteren en de samenvoeging van de gemengde en theoretische...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 28-5-2018
De lerarentekorten zijn omvangrijk en zullen nog toenemen. Er is sprake van een groot en urgent maatschappelijk probleem. Dat schrijft de Onderwijsraad in een brandbrief aan het ministerie van OCW. Daarom raadt de Onderwijsraad aan een landelijke taskforce Lerarentekorten in te stellen om het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: lerarentekort
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 28-5-2018
Onze zuiderburen hebben een lijst met ‘zware beroepen’ opgesteld: deze werknemers mogen eerder met pensioen. Opvallend is dat kleuterjuf ook op de lijst staat. Kleuterjuf wordt door de Belgen in dezelfde ‘zware’ categorie ingedeeld als timmerman en metselaar. Evenals...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-5-2018
Leerlingen van openbare basisscholen kunnen vanaf januari structureel levensbeschouwelijk onderwijs blijven krijgen. Het gaat dan om lessen godsdienst of humanistische vorming. De ministerraad heeft het daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob van Onderwijs.   Elke leerling heeft...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 28-5-2018
Vier programma zorgen er daadwerkelijk voor dat pesten wordt teruggedrongen. Kinderen zelf bevragen is essentieel om pestgedrag op scholen in kaart te brengen. Dat concluderen vijf Nederlandse universiteiten en het Trimbos Instituut in een onderzoek, dat zij uitvoerden in opdracht van het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Pesten
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 24-5-2018
Vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven tot aan het pensioen. Leerkrachten, schoolleiders, conciërges en ander personeel uit het primair onderwijs van 45 jaar en ouder kunnen in een gratis ontwikkeltraject hiermee aan de slag. Leidinggevenden hebben tevens de mogelijkheid een training...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: loopbaanbeleid
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 24-5-2018
Schoolleiders kunnen gratis naar de Young Impact Celebration waar 10.000 jongeren bij elkaar zijn vanuit het Young Impact programma. Het vindt plaats op 8 juni van 18 tot 20 uur in Rotterdam Ahoy. Er zijn sprekers en artiesten, waar onder minister Hugo de Jonge en rapper Ronnie Flex.   Het...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 24-5-2018
“Als de uitvoering van het werkdrukakkoord niet volgens de regels gaat, moet de PMR er niet mee instemmen”, reageerde minister Slob op 22 mei op vragen in de Tweede Kamer over de peiling van de AVS waaruit blijkt dat een op de tien besturen bemoeienis heeft met de gelden. “Het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs, Scholenpanel
Thema's: Werkdrukafspraken, werkdruk
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 23-5-2018
De Algemene Vereniging Schoolleiders (hierna te noemen AVS), gevestigd aan Herenstraat 35 te Utrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw P. van Haren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: AVS...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 23-5-2018
Het tekort aan leerkrachten in het po loopt snel op. In de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal vacatures met 37 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsmarktbarometer, uitgevoerd door beleidsadviesbureau Ecorys en Dialogic in opdracht van het ministerie...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 22-5-2018
In de eerste week van de eindexamens zijn bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ruim 110.000 klachten binnengekomen. De meeste klachten gingen over het examen Engels voor havo en vwo, wiskunde op het vmbo en het havo-examen economie. Vwo-leerlingen klaagden erover dat het examen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Eindexamen
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 22-5-2018

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
Medezeggenschap is een groot goed. Medewerkers, ouders en leerlingen kunnen daardoor een bijdragen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Iedere stem telt. MR-leden vertegenwoordigen de geleding waarvoor zij in de raad zitten. Hoe komt het dat maar een deel slaagt om optimale medezeggenschap...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
“Een school bouwen of verbouwen is een complexe aangelegenheid. Waar begin je? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe compenseer je je gebrek aan bouwkundige kennis?” Schoolleider Jeroen Sterk van de Burgemeester van Mierloschool in Rijen ondervond het aan den lijve. Het AVS Centrum Educatief...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: schoolgebouw, Nieuw- en verbouwprojecten
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
De voltallige beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwam op 4 april bijeen. Verschillende zaken zijn besproken: medezeggenschap, muziekonderwijs, het werkdrukakkoord en wetgeving rond de eindtoets. Hierover is advies uitgebracht aan het AVS-bestuur Medezeggenschap voor schooldirecties blijft een...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
Sinds april is de AVS een nieuwe medewerker rijker: Erwin Timmermans (e.timmermans@avs.nl) versterkt de afdeling communicatie als webmaster/content­manager. Hij plaatst informatie op en draagt zorg voor het onderhoud van de website(s) van de AVS. Dat geldt ook voor het vacaturegedeelte (avs.nl/...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
De jaargids – inclusief agenda, professionaliserings­aanbod en vakinformatie – is onlangs verschenen. AVS-leden in het primair onderwijs hebben een exemplaar thuisgestuurd gekregen. Geïnteresseerde vo-leden kunnen een gratis exemplaar aanvragen. Daarnaast is het mogelijk, ook...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018
  De AVS verwelkomt Presikhaaf Schoolmeubelen als nieuwe voordeelpartner. AVS-leden kunnen daardoor gebruikmaken van heel wat voordelen.   Het Arnhemse Presikhaaf Schoolmeubelen is toonaangevend als het gaat om de inrichting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs, de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-5-2018

Pagina's