Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 51 - 75 van 8772
De Commissie Duurzaam Vitaal van de AVS organiseerde op 17 mei 2018 voor de derde keer een Onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde leidinggevenden uit het primair onderwijs. Tijdens de studiedag konden (toekomstige) postactieve AVS-leden – die met hun kennis en ervaring als...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Lammert van Raan, woordvoerder Onderwijs namens de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Beïnvloeding van het onderwijs is iets van alle tijden. De vraag is echter: welke be...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
Teachers4Teachers, een organisatie die Keniaanse leraren en schoolleiders traint en coacht, bestond op 21 april vijftien jaar. In al die jaren gingen honderden Nederlandse leraren en directeuren op reis naar Kenia om samen met hun collega’s daar aan onderwijsverbetering te werken. “Je...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Internationalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
De basisscholen van ATO-scholenkring in ‘s-Hertogenbosch willen projecten van Bossche educatieve partners kunnen opnemen in het onderwijsprogramma en inwisselen tegen hoofdstukken of bladzijdes uit de vaste lesmethode, of tegen eigen leeractiviteiten en -middelen. Dat verandertraject vraagt...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: curriculum, educatief partnerschap
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
Onderwijs op afstand als oplossing voor leerlingen die (nog) niet in de klas aanwezig kunnen zijn. Samenwerkingsverband RSV Breda en omstreken zet daarvoor sinds vorig jaar het robotje Avatar in. Met Avatar in de klas kan de afwezige leerling rondkijken, meepraten en meeluisteren zonder zelf gezien...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: In Rotterdam geven vo-scholieren debatles aan groep 8. Hierdoor werken de leerlingen aan hun 21e eeuwse vaardigheden én het...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: onderwijsvernieuwing
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
Even uit je eigen organisatie stappen, zien hoe het anders kan. Maar ook: je eigen werk zien door de ogen van een buitenstaander. Schoolleiders worden enorm geïnspireerd door bezoeken aan en contacten met buitenlandse collega’s. “Wil je mijn uitzicht zien?” Ingileif...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Internationalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
In het Drentse Meppel staat de eerste internationale pabo ter wereld. Circa 260 studenten uit alle windstreken volgen hier een opleiding die heel praktijkgericht opleidt tot leerkracht in het internationaal primair onderwijs. Zo’n 25 alumni zijn inmiddels uitgevlogen naar scholen over de hele...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Internationalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
Er is een groot verschil in burgerschapskennis van leerlingen, rapporteert de onderwijs­inspectie in De Staat van het Onderwijs 2018. Wat kunnen we leren van scholen die extra inzetten op wereldburgerschap en/of meertalig onderwijs? “Er is heel veel te leren”, vindt Stephan...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Internationalisering
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
Het afgelopen jaar hebben we in de sector primair onderwijs enorm veel dynamiek en beweging meegemaakt. Met PO in actie en de sociale partners hebben we samen één PO-Front gevormd. Er zijn stakingen en acties geweest, waarbij de AVS schoolleiders heeft opgeroepen tot ondersteuning...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
Alexander Rinnooy Kan gaat, op verzoek van minister Slob, nader verkennen welke stappen moeten worden gezet om tot een stevige, professionele beroepsgroep voor leraren te komen. Rinnooy Kan gaat nog voor de zomer de eerste gesprekken voeren met lerarenorganisaties, leraren en andere betrokkenen....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: Lerarenregister
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 11-6-2018
Op twee derde van de basisscholen zijn de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. In meer dan de helft van de gevallen is dit gebeurd op verzoek van de school en werd een meervoudig advies omgezet in een enkelvoudig advies...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair, Scholenpanel
Thema's: Eindtoets basisonderwijs, Scholenpanel
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 11-6-2018
Gewaardeerde AVS-leden en collega's, Op 6 juni is er een onderhandelaarsakkoord vastgesteld. Ik heb aangegeven daar tevreden mee te zijn. Dit betekent niet dat we er al zijn. De komende maanden (de cao loopt tot maart 2019) moet er met name voor schoolleiders nog verder onderhandeld worden....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: CAO PO, CAO-onderhandelingen
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 7-6-2018
Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld om te investeren in techniekonderwijs. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1500 euro per leerling in 2018 en 3000 euro per leerling in 2019, de gemengde leerweg ontvangt de helft. Dat laat...

Onderdeel: Nieuws, Kader Primair
Thema's: techniekonderwijs
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 7-6-2018
De vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid, FvOv en PO in Actie hebben tezamen met de PO-Raad op 6 juni 2018 een onderhandelaarsakkoord afgesloten. Dit onderhandelaarsakkoord is de basis voor een nieuwe, dunnere cao. En er is een belangrijke stap gezet in het opwaarderen van onze sector...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs, Kader Primair
Thema's: CAO-onderhandelingen, CAO PO
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 7-6-2018
Werkgevers en werknemers hebben op 6 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Sociale partners zorgen daarmee dat het extra geld zo snel mogelijk bij de leraren terecht komt. Het akkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de achterbannen.  ...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs, Kader Primair
Thema's: CAO-onderhandelingen, CAO PO
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 6-6-2018
Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, hebben meer ondersteuning en sneller hulp nodig. Dat blijkt het project Hoor je mij wel. De kinderombudsman vraagt hier aandacht voor. Bijna een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met een...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: kinderombudsman
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-6-2018
Minister Slob vindt dat het voor veel scholen niet helder is wat ze met burgerschapsonderwijs moeten doen. De huidige wet is te onduidelijk. Slob wil de wet aanpassen, zodat scholen er beter mee uit de voeten kunnen. Over zijn nieuwe wetsvoorstel kan iedereen tot begin juli meepraten via een...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Kader Primair
Thema's: burgerschapsonderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-6-2018
De website lerarentekortisnu.nl stopt er voor onbepaalde tijd mee. Dat is te lezen op de website en heeft webmaster Eddy Erkelens inmiddels via twitter bekendgemaakt. Vanwege teruglopende registraties geeft de website geen representatief beeld meer. In overleg met Jan van de Ven en Thijs Roovers...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4-6-2018
De leermiddelen die scholen kiezen sluiten niet helemaal aan bij de wensen van leraren en de visie van de school. Leraren zijn vaker op zoek naar flexibele leermiddelen en onderwijs op maat. Dit blijkt uit de ‘Verkenning proces leermiddelenkeuze’, die in 2017 werd uitgevoerd door...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Leermiddelen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4-6-2018
Ouders gebruiken de schoolgids vooral voor het opzoeken van informatie en afspraken op school. Ook bij de schoolkeuze of oriëntatie op een school wordt de schoolgids door ouders bekeken. Uitleg over termen, meer gelijke opzet van schoolgidsen en een digitale versie zijn ontwikkelpunten. Dit...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: schoolgids
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 4-6-2018
Onlangs heeft de Commissie Certificering weer twee leergangen van het AVS Centrum Educatief Leiderschap gecertificeerd voor formeel leren ten behoeve van herregistratie: de Leergang Gespreid leiderschap en de Leergang Regisseur onderwijs en gebouw.   De Leergang Gespreid leiderschap is...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-6-2018
Oefenen met behulp van digitale programma’s heeft een positief effect op de leerprestaties. De grootste stappen worden gezet als leraar en leerling het leerproces samen aansturen. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Oberon. Over het onderzoek is...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: ICT
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-6-2018
Door de invoering van de strengere taal- en rekentoelatingstoetsen op de pabo, ingevoerd in 2015, halveerde het aantal eerstejaars. Ook het niveau van de studenten is niet verbeterd. Dat is de conclusie uit een onderzoek van de leerstoel onderwijsarbeidsmarkt van Tilburg University en het CAOP in...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: lerarentekort
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-6-2018
De Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers heeft tot doel nadere voorwaarden te stellen waaronder het bevoegd gezag pseudoniemen van onderwijsdeelnemers kan (laten) genereren en gebruiken. Deze nadere voorwaarden beogen de persoonsgegevens van de onderwijsdeelnemers te beschermen en te...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: privacy
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 31-5-2018

Pagina's