Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 26 - 50 van 8770
Op 1 augustus 2018 treedt de nieuwe Regeling informatievoorziening WPO/WEC in werking. Deze Regeling vervangt de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC. In de nieuwe regeling zijn ook de relevante artikelen uit de Regeling gebruik gegevens BRON opgenomen. Daarmee worden met betrekking tot...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 26-6-2018
Bij Passend onderwijs moet het kind voorop staan, niet het systeem. Daarvoor zijn verbeteringen in de systematiek van Passend onderwijs nodig. Allereerst moeten het eigenaarschap en de inspraak veel meer liggen bij lerarenteams, schoolleiders en ouders. Dat schrijft minister Slob van Onderwijs in...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 26-6-2018
Volgens de Onderwijsraad is er meer nodig om de problemen in de doorstroom van het vmbo naar de havo op te lossen. Het wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo van minister Slob is volgens de raad wel 'een stap in de goede richting' van een gelijke behandeling van leerlingen....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 25-6-2018
Het primair onderwijs krijgt tussen nu en 2023 in alle regio’s te maken met een lerarentekort, ook in de zogenaamde krimpregio’s waar het aantal leerlingen de komende jaren daalt. Dat blijkt uit achttien regionale arbeidsmarktanalyses van het Arbeidsmarktplatform PO. “Deze...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: lerarentekort, Arbeidsmarkt
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 21-6-2018
De leraren en schoolleiders uit de ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben er inmiddels twee ontwikkelsessies opzitten. Tot en met 6 juli kunnen schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden en belangstellenden feedback geven op de nieuwe tussenproducten of consultatievragen...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Curriculum.nu
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 21-6-2018
Ondanks het feit dat de invoering van het verplichte Lerarenregister is uitgesteld door minister Slob, moeten schoolbesturen toch gegevens blijven aanleveren. Het vrijwillige register blijft namelijk gewoon beschikbaar voor leraren die daar hun portfolio in hebben opgeslagen.   De...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Lerarenregister
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-6-2018
Een voorstel van GroenLinks en ChristenUnie om op 6000 scholen in Nederland zonnepanelen te leggen, heeft op 19 juni een meerderheid behaald in de Tweede Kamer.  Het voorstel roept de regering op om Stichting Schooldakrevolutie actief te ondersteunen. Deze stichting wil het mogelijk maken...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: duurzaamheid
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-6-2018
Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande arbocontracten aan de nieuwe wetgeving aan te passen. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Arbo, arbocatalogus po, Verzuim en Arbozaken
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-6-2018
Sinds februari kunnen scholen gebruikmaken van een nieuwe module in het softwareprogramma Vensters: de schoolgids. Hiermee is het eenvoudig om een schoolgids samen te stellen, waar alle - verplichte - onderdelen in staan. Diverse schoolleiders experimenteerden ermee. “Het was veel minder werk...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: schoolgids
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-6-2018
In de salarisniveaus van de verschillende functies in het primair onderwijs naar aanleiding van de nieuwe cao - zoals de AVS in eerdere berichtgeving heeft gepubliceerd - vallen de eindbedragen voor de directiefuncties (D) iets hoger uit. Dit komt omdat de generieke salarisverhoging van 2,5 procent...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: CAO PO, Salaris
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 18-6-2018
Vanaf 1 augustus 2018 wordt maatwerk in onderwijstijd mogelijk voor leerlingen in het po, so en vo die door psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Zij kunnen een aangepast onderwijsprogramma krijgen dat afwijkt van het minimum aantal uren...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Onderwijstijd
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 18-6-2018
Schoolbesturen moeten voor 1 augustus 2018 de monitoringsgegevens sociale veiligheid over het huidige schooljaar aanleveren bij de inspectie. Het is belangrijk dat van alle leerlingen de veiligheidsbeleving in beeld komt en dat de wijze van monitoring aansluit bij de kenmerken van de...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Veiligheid, sociale veiligheid
Sector: Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 18-6-2018
Excellente leerlingen die de keuze krijgen om in plaats van het volgen van bepaalde lesuren zelfstandig te werken aan projecten die ze zelf hebben gekozen, scoren hogere cijfers op de middelbare school dan leerlingen die deze keus niet krijgen. Dit concludeert Ferry Haan in zijn onderzoek naar...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: gepersonaliseerd leren
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 18-6-2018
In verband met de wijzigingen in het toezicht moeten scholen die in 2019 in aanmerking willen komen voor het predicaat Excellent, eerst beschikken over de waardering Goed van de inspectie. Een schoolbestuur kan de betreffende school of schoolsoort hiervoor tussen 1 augustus en 30 september 2018...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: excellente scholen, excellente school
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 18-6-2018

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 16-6-2018
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO is een goede eerste stap in het belang van de po-sector en kent een goed resultaat voor leerkrachten. Driekwart van de AVS-leden heeft, vanuit hun positie als leidinggevende van het team, om deze reden ingestemd met het cao-onderhandelaarsakkoord. Het...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Scholenpanel
Thema's: CAO PO, Salaris, werkdruk
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 15-6-2018
Na de zomer goed beginnen met de (nieuwe) medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur? Vraag dan een gratis Quickstart Medezeggenschap aan bij het project Versterking medezeggenschap. Deze kosteloze training voor medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur bestaat uit een dag- of avonddeel van...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Medezeggenschap
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
Het kabinet wil dat mensen met een beperking op alle niveaus betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken, waaronder het onderwijs. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt meedoen’ dat het kabinet onlangs aan de Kamer heeft gestuurd. In Nederland...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: inclusief onderwijs, Passend onderwijs
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Belangrijkste afspraak is dat de werkdruk vermindert en dat docenten meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. De cao zet daarin...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: CAO VO
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
Slechts 56 procent van de vmbo-scholieren voelt zich veilig op school, blijkt uit de eerste LAKS-monitor, het grootschalige tevredenheidsonderzoek onder bijna 75.000 scholieren dat op 14 juni verscheen. Van de vwo’ers ervaart 84 procent de school wel als een veilige plek. Ook geven beduidend...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: LAKS, Veiligheid, sociale veiligheid, Medezeggenschap
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
De kern van het boek ‘De klassiek-moderne school – Onderwijzen en leren in de 21e eeuw’ wordt gevormd door enerzijds kritiek op de nu al decennia ‘voortsukkelende’ onderwijsvernieuwing volgens auteur Henk Oonk, en anderzijds door verbetervoorstellen aan de hand van een...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: onderwijsvernieuwing, Curriculum.nu
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
Gespreid leiderschap is in deze tijd, waarin zoveel op de schoolleider afkomt, een van de voorwaarden om tot een lerende organisatie te komen. Hoe veranker je het proces van gespreid leiderschap in je school? Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt hiervoor een nieuwe leergang aan, onder...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
AVS-voorzitter Petra van Haren reageerde op 24 mei in het Algemeen Dagblad en NOS Journaal op het onderzoek naar effectieve anti-pestprogramma’s van vijf Nederlandse universiteiten en het Trimbos Instituut, in opdracht van OCW en het NRO. Vier programma’s zouden er daadwerkelijk voor...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
De Commissie Duurzaam Vitaal van de AVS organiseerde op 17 mei 2018 voor de derde keer een Onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde leidinggevenden uit het primair onderwijs. Tijdens de studiedag konden (toekomstige) postactieve AVS-leden – die met hun kennis en ervaring als...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Lammert van Raan, woordvoerder Onderwijs namens de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Beïnvloeding van het onderwijs is iets van alle tijden. De vraag is echter: welke be...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 14-6-2018

Pagina's