Home » Artikelen » Subsidieplafonds zij-instroom en Lerarenbeurs 2009 – 2011 vastgesteld en Regeling Lerarenbeurs gewijzigd

Subsidieplafonds zij-instroom en Lerarenbeurs 2009 – 2011 vastgesteld en Regeling Lerarenbeurs gewijzigd

De `Subsidieplafonds zij-instroom en Lerarenbeurs 2009-2011´ zijn vastgesteld. Bovendien is de uitbetalingstermijn van de lerarenbeurs aangepast.

De staatssecretaris van OCW, Halbe Zijlstra, heeft de subsidieplafonds voor de zijinstroom en de lerarenbeurs voor het jaar 2011 vastgesteld op respectievelijk 34 miljoen en 4 miljoen euro. Met de lerarenbeurs voor scholing kunnen leerkrachten een subsidie krijgen om een extra kwalifi cerende opleiding te volgen. De leerkracht ontvangt daarvoor middelen voor studieen reiskosten en de werkgever kan middelen ontvangen om de leerkracht studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Verder is de `Regeling lerarenbeurs voor scholing en zijinstroom 2009-2011´ aangepast. Het betreft de uitbetaaltermijn voor de lerarenbeurs: de termijn van één maand voor aanvang van de studie is gewijzigd in drie maanden.

Van 1 april tot en met 13 mei 2011 is de nieuwe aanvraagronde voor de lerarenbeurs. Bevoegde leerkrachten in po, vo, mbo of hbo kunnen subsidie aanvragen voor scholing. Meer informatie: www.ib-groep.nl/particulieren

Gepubliceerd op: 4 januari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders