Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Op zoek naar leraren, schoolleiders en schoolbestuurders voor ontwikkeling nieuwe functiebeschrijvingen

Op zoek naar leraren, schoolleiders en schoolbestuurders voor ontwikkeling nieuwe functiebeschrijvingen

De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad zijn op korte termijn op zoek naar 50 leraren, 20 schoolleiders en 20 schoolbestuurders die werken in het primair onderwijs en een bijdrage willen leveren aan nieuwe functiebeschrijvingen voor leraar basisonderwijs en speciaal onderwijs.

In de afgelopen jaren is het beroep van leraar veranderd. De eerder genoemde partijen vinden het tijd worden om de veranderingen tot uitdrukking laten komen in een reeks van functiebeschrijvingen van toenemende functiezwaarte en een passende beloning. Hierbij wordt uw hulp ingeroepen. 

De AVS doet een dringend beroep aan haar leden om dit ook onder de aandacht te brengen bij uw achterban. De opbrengst van alle gesprekken wordt voorgelegd aan alle leraren, schoolleiders en schoolbestuurders van het primair onderwijs in Nederland, via een internetconsultatie in april.


Nieuwe functiebeschrijvingen
Het doel is om nieuwe functiebeschrijvingen te maken voor basis-, speciaal basis-, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs:

  • die recht doen aan het werk en het takenpakket van de leraar;
  • die (door)groei en ontwikkeling stimuleren;
  • die het beroep van leraar aantrekkelijk maken en houden;
  • eerlijke verdeling van het (extra) geld;
  • voor een passend salaris.

Praktische zaken

  • Zes groepsgesprekken met 8 leraren onder leiding van een deskundige
  • We zoeken ook 20 schoolleiders en 20 schoolbestuurders
  • Daarna volgt een internetconsultatieronde
  • Reiskosten en uren vergoed
  • Inschrijven via het formulier hieronder

Downloads en links
Gepubliceerd op: 13 maart 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders