Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Subsidieplafonds zij-instroom en Lerarenbeurs 2009 – 2011 vastgesteld en Regeling Lerarenbeurs gewijzigd

Subsidieplafonds zij-instroom en Lerarenbeurs 2009 – 2011 vastgesteld en Regeling Lerarenbeurs gewijzigd

De staatssecretaris van OCW heeft de subsidieplafonds voor de zij-instroom en de Lerarenbeurs voor het jaar 2011 vastgesteld op respectievelijk € 34 miljoen en 4 miljoen.

Met de lerarenbeurs voor scholing kunnen leraren een subsidie krijgen om een extra kwalificerende opleiding te volgen. De leraar ontvangt daarvoor middelen voor studie- en reiskosten en zijn werkgever kan middelen ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

Verder is artikel 16, 1e lid, van de “Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011” aangepast. Het betreft de uitbetaaltermijn voor de Lerarenbeurs. De termijn van één maand voor aanvang van de studie is gewijzigd in drie maanden.

Gepubliceerd op: 4 januari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)