Home » Artikelen » Subsidieplafonds zij-instroom en Lerarenbeurs 2009 – 2011 vastgesteld en Regeling Lerarenbeurs gewijzigd

Subsidieplafonds zij-instroom en Lerarenbeurs 2009 – 2011 vastgesteld en Regeling Lerarenbeurs gewijzigd

De staatssecretaris van OCW, de heer Zijlstra, heeft de subsidieplafonds voor de zij-instroom en de Lerarenbeurs voor het jaar 2011 vastgesteld op respectievelijk € 34 miljoen en 4 miljoen.Met de lerarenbeurs voor scholing kunnen leraren een subsidie krijgen om een extra kwalificerende opleiding te volgen. De leraar ontvangt daarvoor middelen voor studie- en reiskosten en zijn werkgever kan middelen ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.Verder is artikel 16, 1e lid, van de “Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011” aangepast. Het betreft de uitbetaaltermijn voor de Lerarenbeurs. De termijn van één maand voor aanvang van de studie is gewijzigd in drie maanden.

Gepubliceerd op: 4 januari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)