Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld
Aanmelden betekent passende plek vinden

Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld

Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet Passend onderwijs wordt nu een aanmeldprocedure geïntroduceerd. Nieuw hierin is dat een leerling voortaan schriftelijk aangemeld moet worden. Belangrijk is het besef dat bij aanmelding door ouders de zorgplicht ingaat. De school die het aanmeldformulier ontvangt, moet dan een zo passend mogelijk aanbod doen: een plek op de/een school waar de leerling daadwerkelijk geplaatst kan worden. In het schoolondersteuningsprofiel hebben scholen beschreven welke mogelijkheden er zijn voor de ondersteuning aan leerlingen.  

Meer informatie over het wanneer en wat van de zorgplicht is te lezen in onderstaand artikel.

 

 

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 november 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)