Home » Artikelen » Zorgparagraaf ook opnemen in schoolplan

Zorgparagraaf ook opnemen in schoolplan

Het maken van een schoolplan staat deze maanden hoog op de prioriteitsagenda. Veel scholen werken momenteel aan het nieuwe schoolplan 2007–2011. Het is echter helemaal niet voor iedereen duidelijk dat het wettelijk verplicht is dat daarin ook de zorgparagraaf van de school opgenomen moet worden.Artikel 12 (lid b) van de Wet Primair Onderwijs (WPO) verplicht scholen tot het beschrijven van de voorzieningen die er zijn voor het opvangen van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Het beleid ten aanzien van leerlingen met bijvoorbeeld een ‘rugzakje’ en de schoolinterne zorgstructuur is een wezenlijk onderdeel van de ‘kwaliteit van onderwijs’, zoals bedoeld door de wetgever. Alleen het zorgplan van het WSNS-verband is daarvoor niet voldoende. Scholen zullen hun eigen situatie moeten beschrijven. Uitgangspunten daarbij zijn de kracht van de organisatie, de capaciteiten van het team en de interne mogelijkheden. Maar voorop staat een visie: waar staat de school voor? Via één teamvergadering zijn deze uitgangspunten doorgaans makkelijk in beeld te brengen, waarmee een transparante en gedegen zorgparagraaf opgesteld kan worden.De AVS kan op korte termijn ondersteuning bieden bij het opstellen van de zorgparagraaf. Neem daarvoor contact op met Jos Hagens (j.hagens@avs.nl ) of een van de andere AVS adviseurs Onderwijs & Leerlingzorg via tel. 030-2361010

Gepubliceerd op: 19 februari 2007
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)