Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Zorgen over privacy leerlingen

Zorgen over privacy leerlingen

Educatieve uitgeverijen en scholen gaan onzorgvuldig om met digitale privégegevens van leerlingen, zo meldden diverse media de afgelopen week. De AVS is bezorgd over de privacy. “Maar minstens zo belangrijk is de interne afstemming, op bestuurlijk en schoolniveau, hoe autorisaties geregeld zijn”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. Bijvoorbeeld voor BRON, het werken in het leerlingvolgsysteem of toegang tot de personeelsadministratie, de verzuimadministratie en dossiers. “Daar wordt al jaren mee gewerkt, de zaken zijn daar zeer divers belegd en daar hoor je niemand over.”  

De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk opheldering van staatssecretaris Dekker over het doorgeven van leerlingengegevens door scholen aan uitgeverijen. Basisscholen en uitgevers overtreden de Wet bescherming persoonsgegevens en Dekker wist daar al een half jaar van, maar stuurde een rapport daarover niet naar de Kamer.  Bijna alle partijen vinden dat de staatssecretaris een rapport hierover uit april met de Kamer had moeten delen. Hij informeerde de Kamer wel over het bestaan van het rapport, maar stuurde het niet op. Op verzoek van D66 komt er een debat over de kwestie.

Digitale leermiddelen worden steeds meer gebruikt in het onderwijs. Dat maakt het mogelijk onderwijs op maat te geven. Het is logisch dat daarbij bepaalde gegevens worden gebruikt zoals het niveau van de leerling, maar de privacy mag daarbij niet in het geding komen. Uit het rapport blijkt dat instellingen in het basis- en voortgezet onderwijs de privacy van de leerlingen wel willen beschermen, maar niet altijd precies weten hoe. Ze handelen veelal uit ‘gezond verstand’.  Veiligheidsmaatregelen worden getroffen op basis van ervaring en incidenten. De markt voor leerlingvolgsystemen en digitale leermiddelen is in handen van een klein aantal leveranciers. De scholen hebben niet voldoende gewicht om tegenwicht aan leveranciers te bieden en eisen te stellen t.a.v. privacy en beveiliging.

Nulmeting privacy en informatiebeveiliging in het primair- en voortgezet onderwijs

 

Gepubliceerd op: 4 december 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)