Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Zorgen over draagvlak lerarenregister
Sectorraden willen gesprek met ministers

Zorgen over draagvlak lerarenregister

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad maken zich zorgen over hoe het lerarenregister momenteel vorm krijgt. De sectorraden hebben de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven gevraagd het gesprek hierover met ze aan te gaan. Doel is te bezien hoe van het lerarenregister een succesvol instrument voor bekwaamheidsonderhoud kan worden gemaakt en welke randvoorwaarden van belang zijn voor een geslaagde implementatie.

Scholen in het basis-, voortgezet-, en middelbaar beroepsonderwijs merken dat draagvlak voor het lerarenregister onder leraren ontoereikend is, bemerken de sectorraden in signalen van hun achterban. Veel scholen zijn gestart met de gegevenslevering voor het register, maar wijzen op de complexe wet- en regelgeving in het kader van de benoemingsgrondslagen en op de risico’s van een forse toename van de administratieve lasten. Ook de onduidelijke en trage totstandkoming van transparante en betrouwbare herregistratie- en valideringseisen leiden tot veel vragen onder leraren, scholen en schoolbesturen. Het lerarenregister zou zo vooral een technisch-bureaucratische exercitie dreigen te worden die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen. De Onderwijsraad beschrijft die (dreigende) ontwikkeling in een recent advies.

Gepubliceerd op: 24 november 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)