Home » Artikelen » Zorgen om loonontwikkeling onderwijspersoneel po

Zorgen om loonontwikkeling onderwijspersoneel po

Vakcentrales willen snel overleg met plasterk over nieuwe sector-caoOnlangs verstuurde de AVS, samen met de centrales AOb, CMHF en CNV O, een brief naar minister Plasterk met daarin een oproep om op korte termijn om de tafel te gaan voor een cao-overleg over de primaire arbeidsvoorwaarden; onder andere de salarisontwikkeling.De centrales van overheidspersoneel hebben na kennis genomen te hebben van de inhoud van de Miljoenennota, de Onderwijsbegroting, de Trendnota en de tiende editie van Werken in het Onderwijs (WIO) geconstateerd dat voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden het accent door het kabinet vooral is gelegd op de jaren 2010 en 2011. De centrales maken zich voor deze jaren grote zorgen om de positie van het onderwijspersoneel ten opzichte van de marktsector. Want in alle genoemde beleidsstukken en nota's is slechts één zin gewijd aan de loonontwikkeling van het onderwijspersoneel werkzaam in het primair onderwijs: deze werknemers zullen tijdelijk achterlopen bij de werknemers uit de andere onderwijssectoren.De sector-cao Onderwijs, die alleen nog het onderwijspersoneel van het primair onderwijs aangaat, kende een looptijd tot 1 augustus 2009. Hierdoor is de laatste positieve loonontwikkeling gerealiseerd op 1 augustus 2008. Aangezien minister Plasterk nog steeds verantwoordelijk is voor de primaire arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel werkzaam in het primair onderwijs, roepen de centrales hem dan ook dringend op op korte termijn met hen in overleg te treden om te komen tot een nieuwe sector-cao Onderwijs, met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2009. Gezien de positie van het personeel in het primair onderwijs ten opzichte van zowel de collega's in de overige onderwijssectoren als de werknemers in de marktsector rekenen de centrales op een loonontwikkeling die de inmiddels ontstane achterstand ten opzichte van alle overige werknemers teniet doet. AVS-onderhandelaar Carine Hulscher-Slot hierover: “Ondanks de sombere geluiden over de economische situatie zien we om ons heen dat in de markt en in andere onderwijssectoren cao’s worden afgesloten waarbij de salarissen omhoog gaan. Het kan niet zo zijn dat het primair onderwijs daarbij het nakijken heeft. Voor de resterende maanden van 2009 moeten er afspraken worden gemaakt die de achterstand van de loonontwikkeling in het primair onderwijs wegnemen en de vergelijking met andere sectoren kunnen doorstaan.” Brief centrales aan Minister van Onderwijs

Gepubliceerd op: 25 september 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders