Home » Artikelen » Zo kan het ook! - Actief opleiden brengt nieuw elan in school

Zo kan het ook! - Actief opleiden brengt nieuw elan in school

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Op basisschool De Schalm in Tegelen gaan eerstejaars pabostudenten van de IDEE-academie (Inclusief Denken voor Excellente Educatie Noord-Limburg) meteen de praktijk in. Deze aanpak heeft ook een positieve invloed op de eigen schoolcultuur.Tekst: Jacq ZinkenBij een viertal stichtingen voor primair onderwijs in Noord-Limburg leidde onvrede over de kwaliteit van nieuwe leerkrachten tot het ontstaan van een ander soort opleiding: de IDEE-academie ‘Labyrint’. Directeur Jos Brands van basisschool De Schalm: “Je moet kinderen in onze visie meer uitdagen, meer vragen stellen en meer bronnen kunnen aanreiken waarmee zij verder kunnen. In de praktijk zag je dat de vroegere pabo-opleiding vooral bezig was met kennis overdragen. En studenten die werken vanuit opdrachten, brengen die houding ook over op kinderen.”Dat moest dus anders. Bij het (her)ontwerp van de pabo-opleiding van Fontys Venlo is het veld vanaf het begin nadrukkelijk betrokken. Er werd een kerngroep geformeerd waarin naast docenten van de pabo ook scholen vertegenwoordigd zijn met onderwijsgevenden en enkele leidinggevenden. Brands vertelt dat op zijn school nu zes studenten van de IDEE-academie actief zijn. Ze zijn niet, zoals vroeger, gebonden aan één groep, maar aan de hele school. Een eerstejaars kan dan bijvoorbeeld gaan kijken in een groep waar een derdejaars mee bezig is. Ook zitten alle studenten één middag bij elkaar in de ‘leertuin’ om ervaringen uit te wisselen. De essentie van de nieuwe aanpak is de omkering van theorie en praktijk. Brands: “De student wordt eerder voor de klas gezet dan voorheen en moet meteen in de actie gaan, relatie leggen met kinderen: hen over de bol aaien, geïnteresseerd zijn in wat ze zeggen, wat ze doen. En vervolgens bepaalt datgene wat de eerstejaars laat zien zijn ontwikkeling.” Het zijn juist nieuwe randaspecten als integratie die de studenten in de praktijk moeten leren.Projectleider van de IDEE-academie Henny van der Stel benadrukt dat dit leren in de praktijk niet te vergelijken is met ‘Opleiden in school’. “Dat was iets waarvoor scholen en pabo’s elkaar opzochten, vooral omdat er geld voor beschikbaar was. Maar de pabo bleef dominant.”De tijdsinvestering door de school levert geen probleem op. Volgens schoolleider Brands is dat hoe dan ook minder dan voorheen. “Toen moest iedere mentor alle lesjes van studenten nabespreken; nu niet meer. De contactmomenten zitten nu veel meer in de support die de studenten krijgen van de zittende leerkrachten.”Overigens leidt De Schalm niet alleen op voor de eigen school. “Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt erin dat we opleiden voor goede leerkrachten in de hele regio.” De pabo in Venlo heeft uiteraard zijn opleidingsdidactiek aangepast aan deze veranderingen. En met succes. Henny van der Stel: “Vroeger was er een uitvalspercentage van tegen de 50 procent. Nu is het ongeveer 35 procent; dat was ook een van de streefdoelen.” Door de praktijkgerichte aanpak komen studenten ook in aanraking met andere onderwijsfuncties (ondersteuner, assistent) en is veel sneller duidelijk of de student een juiste keuze heeft gemaakt. Een student kan tussentijds kiezen voor een andere functie in het onderwijs.Brands beoordeelt de opbrengst voor zijn school eveneens zeer positief. “Ook de zittende leerkrachten worden aangesproken op waar ze goed in zijn en hoe ze van betekenis kunnen zijn. Seniors hebben intensief contact met jonge studenten. Hierdoor ontstaat een leuke wisselwerking. Bij deze manier van werken hoort echt de slogan: ‘Onderwijs, iedere dag anders’.”Meer informatie:www.fontys.nl/pabo/limburg/idee.academie.labyrintOok een creatieve aanpak op uw school? Mail naarcommunicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Gepubliceerd op: 7 oktober 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)