Home » Artikelen » Zij-instromers uit financiële sector gaan op scholen werken
Convenant Aan de slag voor de klas

Zij-instromers uit financiële sector gaan op scholen werken

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden maandag 11 februari het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee leveren ze een bijdrage aan het terugdringen van het lerarentekort.

In de bank- en verzekeringswereld neemt het aantal banen af vanwege digitalisering, terwijl in het onderwijs de personeelstekorten, van schoolleiders en leraren, oplopen. In de bankensector is het aantal banen tussen 2005 en 2017 met ruim 37.000 teruggelopen. Doel van het convenant is om belemmeringen bij de overstap naar het onderwijs zo veel mogelijk weg te nemen. Zo kijken lerarenopleidingen of ze hun programma op de zij-instromer kunnen aanpassen, zodat iemand met relevante ervaring sneller afstudeert. Ook worden de zij-instromers geholpen bij het inzicht in de financiële gevolgen van de overstap. Een andere mogelijkheid is dat een medewerker uit de financiële sector kiest voor een baan deels in het onderwijs en deels in de financiële sector.
De ondertekenaars werken samen om geïnteresseerde en mogelijk boventallige medewerkers van banken en verzekeraars te begeleiden bij de (gedeeltelijke) overstap naar een baan als leraar en hen zo een nieuw carrièreperspectief te bieden. Door meer voorlichting en een oriëntatietraject kunnen geïnteresseerde werknemers van banken of verzekeraars onderzoeken of zij geschikt zijn voor het vak docent. Vervolgens worden ze met een op maat gemaakt opleidingstraject voorbereid op een nieuwe carrière in het onderwijs.
Doorslaggevend voor het succes van het convenant is de regionale uitwerking van de afspraken. Schoolbesturen, financiële instellingen, lerarenopleidingen en intermediairs als het UWV of Regionale Transfercentra zijn hiervoor verantwoordelijk. Er is een handreiking ontwikkeld die hen helpt op regionaal niveau afspraken te maken en acties uit te voeren. De handreiking is gebaseerd op eerdere ervaringen met van-werk-naar-werktrajecten naar het onderwijs. Voor de regionale invulling van het convenant kunnen partijen gebruikmaken van de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van OCW. Voor informatie en advies hierover kunnen zij terecht bij de regioadviseurs van Voion.

Deze grootschalige samenwerking bouwt voort op eerdere regionale initiatieven, waarbij onder andere al de Rabobank, Nationale-Nederlanden, a.s.r. en de Volksbank betrokken waren, met als doel de samenwerking naar een landelijk niveau te tillen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 februari 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)