Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Zij-instoomtraject waardevolle aanvulling tegen lerarentekort
Publicatie Arbeidsmarktplatform PO

Zij-instoomtraject waardevolle aanvulling tegen lerarentekort

Een van de mogelijke oplossingen voor het lerarentekort is zorgen dat er meer zij-instromers voor de klas komen te staan. Om dit te stimuleren, heeft het ministerie van OCW subsidie verleend aan elf regionale projecten die zij-instroom bevorderen (werving en selectie, opleiden en begeleiden). Wat zijn tot nu toe de succesfactoren, goede praktijken en aandachtspunten? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de projecten?
 
De projecten laten zien dat het in korte tijd opzetten van een succesvol zij-instroomtraject mogelijk is. Dit geldt ook voor andere besturen die dit willen realiseren. Een zij-instoomtraject kan een goede samenwerking  tussen schoolbesturen en opleiding versterken. Een andere succesfactor is dat bestuurders en directeuren die in eerste instantie terughoudend zijn, steeds enthousiaster worden naarmate zij meer positieve ervaringen opdoen met zij-instromers. En door deze positievere houding tegenover zij-instroom, zijn zij ook meer bereid om erin te investeren. Door het lerarentekort is de urgentie om met zij-instromers aan de slag te gaan duidelijk voor veel schoolbesturen. Zij-instromer zijn daarnaast waardevol vanwege de diversiteit in achtergrond die zij meebrengen.
 
In de volgende uitgave komen de ervaringen van zij-instromers zelf aan bod. Ook is er dan meer aandacht voor het opleidingstraject en de begeleiding van zij-instromers.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 december 2018

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders