Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Ziekteverzuimpercentage onderwijzend personeel po licht gedaald
Eindrapportage Verzuimonderzoek PO en VO 2016

Ziekteverzuimpercentage onderwijzend personeel po licht gedaald

Omdat het ministerie van OCW, het Vervangingsfonds en AenO Fonds VO behoefte hebben aan gegevens over het niveau en de ontwikkeling van het verzuim in het primair en voortgezet onderwijs is hierover een eindrapportage verschenen over het jaar 2016.
 
DUO verzamelt verzuimgegevens als onderdeel van de personele gegevensleveringen. In dit rapport beschrijft DUO het niveau en de ontwikkeling van het verzuim aan de hand van vier verzuimkengetallen. Dit zijn het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie, de gemiddelde verzuimduur en het nulverzuim.
 
Het verzuim wordt opgesplitst in ziekteverzuim en overig verzuim. Onder overig verzuim vallen alle andere redenen voor verzuim dan ziekteverzuim, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, studieverlof, calamiteitenverlof en diverse vormen van kort en lang buitengewoon verlof.

Per onderwijssoort, primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs, zijn de uitkomsten bekendgemaakt. Daarbij is een splitsing gemaakt tussen onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel.
 
Ziekteverzuimpercentage onderwijzend personeel
Het ziekteverzuimpercentage onder het onderwijzend personeel in het primair onderwijs is van 2015 op 2016 gedaald, terwijl het in het voortgezet onderwijslicht is gestegen. Net als voorgaande jaren is het ziekteverzuimpercentage over 2016 in het speciaal onderwijs het hoogst en in het voortgezet onderwijs het laagst (respectievelijk 7 en 5,1 procent). Het verzuimpercentage voor het overig verzuim onder het onderwijzend personeel is van 2015 op 2016 zowel in het basisonderwijs als het speciaal onderwijs gedaald. Voor het voortgezet onderwijs is er net zoals in de voorgaande jaren geen overig verzuim berekend.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 oktober 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders