Home » Artikelen » Zicht op pensioen
Boekbespreking Zicht op pensioen

Zicht op pensioen

Auteur: Vanja de Groot

Het zicht op pensioen roept veel vragen op, mede door de vele aangekondigde veranderingen en de overheid die langer doorwerken wil stimuleren. Bij de AVS Helpdesk komen hierover wekelijks meerdere vragen binnen van leidinggevenden in het onderwijs. De AVS zette daarom de veranderingen en consequenties voor de persoonlijke situatie en voor die van medewerkers op een rijtje in de publicatie ‘Zicht op pensioen’. AVS-helpdeskadviseur en samensteller Jan Stuijver geeft een toelichting.

Welke vragen heeft de achterban zoal op het gebied van pensioen?
“De wijziging van de AOW-leeftijd houdt velen bezig: wat gebeurt er als ik toch eerder ga stoppen met werken? Wat gebeurt er als ik langer doorwerk na mijn AOW? Hoe zit het met mijn pensioen en het opnemen van BAPO? Wat als ik mijn baan verlies en werkloos raak; hoe zit het dan met mijn pensioen? Allemaal situaties die vragen om opheldering. Mensen willen weten hoe ze erop kunnen anticiperen. Het blijkt lastig om de juiste keuze te maken.”

Voor wie is de publicatie bedoeld?
“De publicatie is niet alleen bedoeld voor pensioengerechtigden of midden vijftigers die steeds meer in de buurt komen van de pensioengerechtigde leeftijd. Het is ook geschikt voor directeuren die vanuit hun rol als operationeel werkgever inzicht dienen te hebben in de systematiek rondom het pensioen.”

Wat heeft ‘Zicht op pensioen’ hen te bieden?
“Het boek geeft alle ins en outs weer op het gebied van de AOW en het pensioen(fonds): van hoe het wordt opgebouwd tot de gevolgen voor het pensioen in specifi eke situaties zoals het hebben van een uitkering, een scheiding, in geval van nabestaanden, ontslag, et cetera. De kracht van de publicatie is dat we ingaan op de consequenties per situatie en daarmee advies op maat bieden. We creëren duidelijkheid en geven informatie over de dingen waar mensen rekening mee moeten houden. Ook krijgen lezers inzicht in de werkwijze van het ABP.”

De overheid wil langer doorwerken stimuleren. Wat betekent dit voor de schoolleider van nu? zicht op pensioen
“Langer doorwerken loont uiteraard, je bouwt dan meer pensioen op. Maar daar hoeven pensioendeelnemers niet meteen van te schrikken of teleurgesteld in te zijn. Eerder stoppen met werken kan nog steeds. In het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid is het deeltijdpensioen bijvoorbeeld een mogelijkheid. Flexibiliteit en maatwerk zijn kernbegrippen in toekomstige pensioenscenario’s.” Waar moet men specifi ek op letten in ontslagsituaties? “Het recht op voorwaardelijk pensioen raak je kwijt als je langer dan 18 maanden werkloos bent. Als ontslag dreigt, kunnen schoolleiders bijvoorbeeld met hun bestuur regelen dat ze vóór het daadwerkelijke ontslag keuzepensioen nemen. Dat kan vanaf 60 jaar, bijvoorbeeld 10 procent. Dan behoud je het recht op voorwaardelijk pensioen.”

Wat gaat er in de nieuwe CAO PO 2014 precies veranderen omtrent de BAPO?
“Er komt een overgangsregeling van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe BAPO’. Daarover is men nog druk in onderhandeling. Zeker is wel dat er rekening wordt gehouden met de gewijzigde AOW-leeftijd. Het opnemen van BAPO – al dan niet in combinatie met andere spaarsaldi – mag er nooit toe leiden dat feitelijk minder gewerkt wordt dan 50 procent van de voorafgaande werktijd op weekbasis. Voor werknemers die op 31december 2005 56 jaar of ouder zijn en vanaf 1 april 1997 continu in dienst zijn geweest blijft echter de huidige regeling bestaan. Zij kunnen voor maximaal 50 procent verlof (BAPO of BAPO en spaarverlof samen) op jaarbasis opnemen in plaats van op weekbasis. Als je in die categorie valt, is het dus wijs om niet langer te wachten met het opnemen van BAPO.”

Waarom zou iedere vijftiger en/of operationeel werkgever ‘Zicht op pensioen’ moeten aanschaffen?
"Zorg voor tijdig inzicht in je persoonlijke situatie en die van je werknemers. Laat het pensioen niet op je afkomen, maar bereid je voor, weet wat je kunt verwachten. Het boekje biedt een korte quickscan waarmee je een goed overzicht krijgt dat duidelijk maakt welke (knel)punten verder uitgediept en onderzocht moeten worden. De AVS Helpdesk kan indien nodig op basis van de gewijzigde wetgeving en cao een vervolgadvies op maat verzorgen. Voor een specifieke financiële scan verwijzen we leden door naar onze deskundige contacten op dat gebied, zoals PROambt.”

Zicht op pensioen, Algemene Vereniging Schoolleiders, Utrecht, 2014, bestellen (17,50 euro) via www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/zichtoppensioen

Gepubliceerd op: 31 maart 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Kader Primair 7 (2013-2014) (Boekbespreking)

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021