Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Zelf de regierol pakken
Kaderspel

Zelf de regierol pakken

Auteur: Petra van Haren

Uit de laatste Staat van het Onderwijs bleek dat bij vergelijkbare scholen, onder vergelijkbare condities, te vaak de opbrengsten zeer ver uit elkaar liggen. Wat maakt nu dat een deel van de scholen zo veel meer succesvol is dan andere? Uit divers onderzoek blijkt dat de rol van de schoolleider bepalend is voor de kwaliteit van de school. In ons veld zien we dat bij ontwikkelingen als Passend onderwijs, de transitie Jeugdzorg, de vorming van integrale kindcentra, het herontwerpen en herinrichten van onderwijs vooral op scholen die zelf de regie pakken van alles in beweging komt. Leiderschap wordt gedeeld met leraren en andere teamleden en nieuwe, soms ongewone partnerschappen, worden aangegaan. Men werkt vanuit een gedurfde visie, met gedeelde waarden en eigenaarschap.
Het is belangrijk om in het funderend onderwijs zelf de regierol bewust op te pakken. Onderwijsinhoudelijk, maar ook beleidsmatig. Intern en extern gericht. Belangwekkende thema’s mogen dan op draagvlak rekenen. Een mooi voorbeeld van de dynamiek die zich kan ontwikkelen is het recente ontstaan van PO in Actie. Een groep leerkrachten met een duidelijke visie op salarisniveau en werkdrukvermindering pakt de regierol. Al snel leidde dit tot het POfront. De AVS, andere onderwijsvakbonden en de sectorraad in het primair onderwijs verbinden zich aan dit initiatief. Via moderne media wordt vlot geschakeld naar de stakeholders. Visie, leiderschap en samenwerking leiden tot actie. Via het uitzetten van een petitie wordt de maatschappelijke verbinding aangegaan.
De kracht van de regierol weet te raken aan de passie van de betrokkenen. De inhoud is leidend. Er wordt gehandeld vanuit visie en eigenaarschap. Een mooie insteek om als schoolleider met het team de uitdagingen op te pakken die op ons af komen.

Alvast een fijne zomervakantie gewenst

Gepubliceerd op: 16 juni 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)