Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Zeggenschap leerkrachten vooral binnen eigen klaslokaal

Zeggenschap leerkrachten vooral binnen eigen klaslokaal

Inspraak niet altijd formeel vastgelegdDe meerderheid van de leerkrachten in zowel po, vo, mbo als hbo ervaart de meeste zeggenschap binnen de muren van het klaslokaal. In het po ervaren veel leerkrachten ook een leidende rol als het gaat om het beleid ten aanzien van de omgang met leerlingen. De zeggenschap ten aanzien van zowel onderwijskundig beleid als kwaliteitsbeleid is echter lang niet altijd formeel vastgelegd. Dit blijkt uit recent onderzoek van ReserachNed in opdracht van het ministerie van OCW.Het zijn meestal de leerkrachten die de beslissende stem hebben over de inhoud van de lesstof, de volgorde waarin deze behandeld wordt en de gebruikte didactiek. De leerkrachten die aangaven weinig tot geen zeggenschap te hebben over de voorgelegde aspecten van onderwijskundig beleid en kwaliteitsbeleid, noemen tijdgebrek hierbij een belangrijke belemmering, alsmede de mate waarin individuele leerkrachten zich aangesproken voelen deze taken op zich te nemen. Over de zeggenschap over aanpalende taken buiten het klaslokaal zijn leerkrachten minder tevreden.Niet formeelEen relatief grote groep leerkrachten in alle sectoren geeft aan dat ten aanzien van zowel onderwijskundig beleid als kwaliteitsbeleid de zeggenschap van leerkrachten niet formeel is vastgelegd. Als dat al wel het geval is, gaat het in het po voornamelijk zaken als de omgang met leerlingen, de gevolgde didactiek en de keuze voor leermiddelen. De indirecte beïnvloeding van beleid en praktijk, door de personeelsgeleding van de (G)MR, is afhankelijk van de organisatie en zichtbaarheid van de MR binnen de school. De MR blijkt vooral in het po ruggespraak te houden met leerkrachten bij het vaststellen van standpunten.Betrokkenheid van leerkrachten bij de besluitvorming is essentieel om hun positie in de school te versterken. Dit alles ten gunste van een hogere kwaliteit van het onderwijs en een meer aantrekkelijk beeld van het leraarsberoep.

Gepubliceerd op: 7 oktober 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)