Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Zeer zwakke school moet ouders inlichten

Zeer zwakke school moet ouders inlichten

Ouders worden binnenkort actief geïnformeerd als de school van hun kind hard achteruit gaat. De staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt hebben dit onlangs geschreven aan de Tweede Kamer.Als de Inspectie van het Onderwijs constateert dat een school zeer zwak is, moet die school ouders een publieksvriendelijke versie van het inspectierapport toesturen. Doet een school dat niet, dan zal de inspectie dit rapport zelf naar de ouders sturen. Deze laatste maatregel zal via een nota van wijziging worden toegevoegd aan het wetsvoorstel ‘Goed onderwijs, goed bestuur’, dat binnenkort in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Verder zal de website van de inspectie worden aangepast, zodat ouders een e-mail of sms ontvangen als de inspectie nieuwe informatie over de school van hun kind bekend maakt. Met deze maatregelen willen Dijksma en Van Bijsterveldt de positie van ouders in het onderwijs versterken.

Gepubliceerd op: 17 september 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)