Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Zeer zwakke scholen nog maar één jaar de tijd om zich te verbeteren

Zeer zwakke scholen nog maar één jaar de tijd om zich te verbeteren

Zeer zwakke scholen hebben vanaf het schooljaar 2015-2016 nog maar een jaar de tijd zich te verbeteren naar ten minste ‘zwak’. Deze strengere aanpak moet ervoor zorgen dat de onderwijskwaliteit sneller op orde is en leerlingen weer onderwijs van voldoende niveau krijgen. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De wetswijziging treedt op 1 augustus 2015 in werking. Scholen die de Inspectie van het Onderwijs na 1 augustus bezoekt, krijgen na een jaar een volledig onderzoek naar de kwaliteitsverbetering. Voorheen was dit na twee jaar en was er een tussentijds onderzoek na een jaar. Dit tussentijdse onderzoek na een jaar is in de aangepaste wetgeving vervallen. Het nieuwe beleid moet scholen die achterblijven in de verbetering van hun onderwijskwaliteit stimuleren dit beter op te pakken.
Als een zeer zwakke school zich na een jaar niet verbeterd heeft, meldt de inspectie dit aan de minister. De inspectie adviseert daarbij over vervolgmaatregelen als het verlengen van de verbetertermijn of het stoppen van de bekostiging. In het uiterste geval kan de minister de zeer zwakke school dus sluiten.

De inspectie meldt op haar site ook dat ouders een grotere rol krijgen: voordat de school de verbeterplannen vaststelt, krijgen ouders eerst de gelegenheid te reageren op de verbeterplannen van de school.

 

Gepubliceerd op: 12 juni 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)