Home » Artikelen » WWZ vooralsnog niet van toepassing in openbaar onderwijs
Onderscheid openbaar en bijzonder onderwijs

WWZ vooralsnog niet van toepassing in openbaar onderwijs

De invoering van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) zorgt opnieuw voor een ‘schoolstrijd’. Het gaat dan vooral om de ketenbepaling en de gevolgen daarvan. De WWZ is vooralsnog niet van toepassing in het openbaar onderwijs. De gelijkstelling van werknemers in bijzonder en openbaar onderwijs zal nog een tijdje op zich laten wachten

Al sinds jaar en dag is er sprake van verschillen tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Deze komen in eerste instantie tot uitdrukking in de financiering, de zogenoemde financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs, en in tweede instantie door de invoering van de WWZ. De gevolgen van de WWZ worden formeel duidelijk zodra de CAO PO 2014-2015 afloopt, namelijk op 1 juli 2016.

De financiële gelijkstelling betreft de mogelijke overschrijding van de rijksvergoeding, die per periode van vijf jaar mogelijk moet worden doorbetaald naar het bijzonder onderwijs. Ook geldt deze gelijkstelling voor de verstrekking van additionele middelen. Het is niet zo dat als het bijzonder onderwijs meer kosten maakt ten opzichte van de rijksvergoeding, hiervoor een claim gelegd kan worden bij de rijksoverheid of het openbaar onderwijs.
De effecten van de WWZ zijn van een andere orde. In het bijzonder onderwijs en ook bij samenwerkingsscholen wordt een arbeidsovereenkomst gesloten. Deze is gebaseerd op de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek. Het wetboek is echter niet van toepassing op het openbaar onderwijs. Daar geldt nog steeds de Ambtenarenwet: een eenzijdige overeenkomst in de vorm van een aanstelling. Voor het openbaar onderwijs kan geen cao worden afgesloten. Als een schoolbestuur voor openbaar onderwijs de bepalingen van de afgesloten cao wil hanteren, dan dient het hierover een formeel besluit te nemen door de cao van toepassing te verklaren. Dat kan betekenen dat binnen het openbaar onderwijs een verschil kan ontstaan tussen de diverse openbare besturen.

Het was de bedoeling om de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren op korte termijn in te voeren, maar onlangs heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel terug verwezen naar de Tweede Kamer, waardoor de gelijkstelling van werknemers nog wel een tijdje op zich zal laten wachten. In de praktijk betekent het dat de WWZ vooralsnog niet van toepassing is in het openbaar onderwijs.

Aan de cao-tafel zijn besprekingen gaande om voor het onderwijs tot een goede oplossing te komen. Vóór 1 mei aanstaande zal hierover duidelijkheid moeten ontstaan.

Gepubliceerd op: 4 maart 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)