Home » Artikelen » Woensdag 12 september onderwijsstaking Zeeland en Zuid-Holland

Woensdag 12 september onderwijsstaking Zeeland en Zuid-Holland

Op woensdag 12 september legt het onderwijspersoneel uit Zeeland en Zuid-Holland het werk neer. De hoofdlocatie van de staking op 12 september is in Rotterdam. Daarnaast zijn er diverse regionale actiepunten op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden.
 
Het PO-Front - bestaande uit AOb, CNV Onderwijs, AVS, FNV, FvOv, PO in actie en PO-Raad -
houdt de estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Met de nieuwe cao is een mooie stap gezet richting een eerlijk salaris, maar de loonkloof met het voortgezet onderwijs is nog steeds niet gedicht.
De partijen van het PO-Front voeren samen actie voor minder werkdruk en eerlijk salaris. De nieuwe cao en het werkdrukakkoord zijn directe resultaten van de acties van het PO-Front. Een beter salaris blijft echter broodnodig om bestaande leerkrachten en schoolleiders te behouden en nieuwe aan te trekken. Het PO-Front eist hier 900 miljoen euro voor, in plaats van de 270 miljoen euro die het kabinet hiervoor over heeft.
 

Gepubliceerd op: 16 juli 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)