Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wijziging WVO in verband met regelgeving onderwijstijd
Wijziging WVO in verband met regelgeving onderwijstijd

Wijziging WVO in verband met regelgeving onderwijstijd

De wetswijziging op het gebied van onderwijstijd is een feit. Na uitvoerige discussies is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de wetswijziging.

In de praktijk houdt dit in, dat in een schooltijd een samenhangend onderwijsprogramma verzorgd moet worden voor iedere leerling in elk leerjaar van ten minste 1000 uren, waarbij is bepaald dat in de eerste twee leerjaren ten minste 1040 uren moeten omvatten en in het laatste leerjaar ten minste 700 uren moet omvatten.

Ten behoeve van het verrichten van andere taken dan het verzorgen van onderwijs stelt het bevoegd gezag jaarlijks de data vast van ten hoogste 9 werkdagen waarop geen onderwijs behoeft te worden verzorgd, waarvan ten hoogste zes werkdagen onmiddellijk aansluitend en ten hoogste 5 werkdagen niet onmiddellijk aansluitend voor of na de voor de school vastgestelde zomervakantie.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) zijn wijzigingen aangebracht. Daarin is bepaald dat:

- de ouder-/leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad instemming moet geven op het totaal aantal uren en het soort activiteiten dat als onderwijstijd wordt geprogrammeerd (niet inhoudelijk) en
- na het leerjaar uiterlijk vóór 1 oktober verantwoording moet worden afgelegd over de daadwerkelijk verzorgde uren van een op de school verzorgd onderwijsprogramma;

Downloads en links
Gepubliceerd op: 26 juli 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)