Home » Artikelen » Wijziging subsidieregeling lente- en zomerscholen vo 2017

Wijziging subsidieregeling lente- en zomerscholen vo 2017

Op basis van de Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 kunnen scholen subsidie aanvragen voor het organiseren van (onder andere) een lenteschoolprogramma in de meivakantie van 2017. Aanvankelijk werd onder “meivakantie” verstaan: de periode die centraal is vastgesteld in de Regeling vaststelling schoolvakanties 2016-2019, dat wil zeggen de periode van 22 tot en met 30 april 2017. Dit jaar valt Koningsdag (27 april) echter op een donderdag, waardoor in de schoolweek van 24 tot en met 28 april redelijkerwijs maar op drie aaneengesloten dagen een lenteschoolprogramma kan worden georganiseerd. Scholen hebben de minister (bij monde van de VO-raad) daarom verzocht om de subsidie ook open te stellen voor het organiseren van lentescholen in de week direct voorafgaand aan dan wel direct volgend op de centraal vastgestelde meivakantie. In de weken van 17 tot en met 21 april en 1 tot en met 5 mei is het wel mogelijk om op vier aaneengesloten dagen een lenteschool-programma te organiseren. De feestdagen Tweede Paasdag en Bevrijdingsdag vallen op respectievelijk maandag 17 april en vrijdag 5 mei.
De minister komt met deze wijzigingsregeling tegemoet aan het verzoek van de scholen. De wijziging beperkt zich tot de meivakantie van 2017, omdat de problemen zich in de zomervakantie niet voordoen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 maart 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)