Home » Artikelen » Wijziging Subsidieregeling Kinderopvang

Wijziging Subsidieregeling Kinderopvang

Het ministerie van OCW stelt voor 2009 een bedrag van € 9 miljoen beschikbaar voor de bevordering van de kwaliteit van de kinderopvang en de stimulering van de samenwerking tussen de kinderopvangcentra en peuterspeelzalen.In de circulaire Wijziging van de Subsidieregeling kinderopvang in verband met de vaststelling van aanvraagtijdvakken, subsidieplafonds en thema’s voor het jaar 2009 geeft het ministerie aan welke onderdelen voor subsidie in aanmerking komen en welke onderdelen zijn komen te vervallen.

In 2009 is gekozen voor de continuering van de thema’s “bevordering van de kwaliteit van de kinderopvang” en “stimulering van de samenwerking tussen kinderopvang en peuterspeelzalen”. Het thema “stimulering en ontwikkeling van innovaties bij buitenschoolse opvang” is komen te vervallen, omdat in 2010 hierover naar verwachting een algemene maatregel van bestuur in werking zal treden, die pilots mogelijk zal maken waarbij sprake is van buitenschoolse opvang gedurende de schooldag.

Gepubliceerd op: 27 juli 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)