Home » Artikelen » Wijziging regeling functiemix VO

Wijziging regeling functiemix VO

De Regeling versterking van de functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012 is gewijzigd. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW bekendgemaakt.

De wijziging betreft het aanpassen van het beschikbare bedrag aan aanvullende bekostiging en een aantal gemeentelijke herindelingen. Het beschikbare bedrag wordt verhoogd van € 61,2 mln. naar € 61,3 mln. Dit zijn de middelen ten behoeve van de tweede tranche versterking functiemix.

In het Convenant LeerKracht van Nederland zijn prestatieafspraken vastgelegd voor de versterking van de functiemix in het voortgezet onderwijs in 2014 ten opzichte van de startmeting van 2008. De middelen worden beschikbaar gesteld, omdat de tussendoelstellingen voor de versterking van de functiemix met peildatum oktober 2011 zijn gehaald. Met deze wijzigingsregeling wordt ook de vervaldatum één jaar verlengd.

De wijziging van de Regeling is te downloaden via de AVS-website.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 december 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020