Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wijziging regeling functiemix VO

Wijziging regeling functiemix VO

De Regeling versterking van de functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012 is gewijzigd. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW bekendgemaakt.

De wijziging betreft het aanpassen van het beschikbare bedrag aan aanvullende bekostiging en een aantal gemeentelijke herindelingen. Het beschikbare bedrag wordt verhoogd van € 61,2 mln. naar € 61,3 mln. Dit zijn de middelen ten behoeve van de tweede tranche versterking functiemix.

In het Convenant LeerKracht van Nederland zijn prestatieafspraken vastgelegd voor de versterking van de functiemix in het voortgezet onderwijs in 2014 ten opzichte van de startmeting van 2008. De middelen worden beschikbaar gesteld, omdat de tussendoelstellingen voor de versterking van de functiemix met peildatum oktober 2011 zijn gehaald. Met deze wijzigingsregeling wordt ook de vervaldatum één jaar verlengd.

De wijziging van de Regeling is te downloaden via de AVS-website.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 december 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders