Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wijziging Regeling bekostiging personeel 2012-2013
In verband met het continueren van de groeiregeling

Wijziging Regeling bekostiging personeel 2012-2013

Omdat de geplande bezuinigingen op Passend onderwijs niet doorgaan, evenals alle aangekondigde bezuinigingen in de toelichting van de regeling ‘Bekostiging personeel 2012/2013 po en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget vo 2012/2013’ van 23 maart 2012, is besloten om de bestaande groeiregeling te continueren tot aan de daadwerkelijke invoering van de zorgplicht.

Aanvankelijk zou de groeiregeling - bestemd voor scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs met leerlingen uit een residentiële instelling, niet zijnde een justitiële jeugdinrichting of een instelling voor gesloten jeugdzorg - komen te vervallen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 23 juli 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)