Home » Artikelen » Wijziging Modelverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs

Wijziging Modelverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs

Ten behoeve van haar leden brengt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (hierna VNG) de Modelverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (hierna Modelverordening) uit. Veel gemeenten nemen deze Modelverordening meer of minder integraal over in de eigen gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek om te komen tot een modernisering en vereenvoudiging van de Modelverordening. De criteria voor en uitwerking van de ruimtebehoeftebepaling en de ruimtetoekenning in het Primair onderwijs (PO) en in het Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (SO en VSO) worden nu herzien. De financiële verrekening wijzigt mee.Download Onderzoek modernisering ruimtebehoeftemodel

Gepubliceerd op: 6 oktober 2007
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)