Home » Artikelen » Wijziging Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011

Wijziging Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011

De staatssecretaris van OCW, de heer Zijlstra, heeft bekend gemaakt dat de subsidieplafonds in de Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011 heeft verhoogd tot respectievelijk € 44.5 miljoen en € 7.5 miljoen.

Daarnaast heeft de staatssecretaris een omissie in de regeling van 24 maart 2011 rechtgezet. Uit deze regeling was artikel 24, lid 2, vervallen. Dat had een onverwachts effect, namelijk dat er geen extra docenten met de subsidie aan het werk gingen. De regeling zij-instroom heeft namelijk tot doel om meer bevoegde leraren in school te krijgen. Het beschikbaarstellen van subsidie aan studenten die een lerarenopleiding volgen of dit hebben gedaan in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag zorgt hier niet voor.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 29 juli 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders