Home » Artikelen » Wijziging Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011

Wijziging Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011

De staatssecretaris van OCW, de heer Zijlstra, heeft bekend gemaakt dat de subsidieplafonds in de Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011 heeft verhoogd tot respectievelijk € 44.5 miljoen en € 7.5 miljoen.Daarnaast heeft de staatssecretaris een omissie in de regeling van 24 maart 2011 rechtgezet. Uit deze regeling was artikel 24, lid 2, vervallen. Dat had een onverwachts effect, namelijk dat er geen extra docenten met de subsidie aan het werk gingen. De regeling zij-instroom heeft namelijk tot doel om meer bevoegde leraren in school te krijgen. Het beschikbaarstellen van subsidie aan studenten die een lerarenopleiding volgen of dit hebben gedaan in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag zorgt hier niet voor.regeling wijziging lerarenbeurs en zij-instroom 2011.pdf

Gepubliceerd op: 29 juli 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)