Home » Artikelen » Wijziging GPL-bedragen VO 2011

Wijziging GPL-bedragen VO 2011

De “Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs 2011” is gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de aanpassing van de bedragen van 26 februari 2011. Er is sprake van een verhoging, die een gevolg van de toevoeging van de kabinetsbijdrage voor de premiekostenontwikkeling en sociale werkgeverslasten is en werkt terug tot 1 januari 2011.

In verband met de bevriezing van de lonen in de collectieve sector voor 2011 (nullijn), bevat deze kabinetsbijdrage geen vergoeding voor contractloonontwikkeling, maar uitsluitend een vergoeding voor de stijging van de werkgeverslasten, die gebaseerd is op de ontwikkelingen in de markt. Naar verwachting worden deze bedragen met ingang van 1 januari 2012 nog gewijzigd. In het najaar van 2011 zal daarover meer duidelijkheid gegeven worden. Het vaststellen van de gpl-bedragen heeft te maken met enerzijds de toevoeging van extra middelen voor de verdere inkorting van carrièrelijnen en de invoering van de landelijke functiemix in het kader van het “Convenant Leerkracht van Nederland” en anderzijds met een taakstelling op de vervangings- en wachtgeldkosten.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 31 augustus 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders