Home » Artikelen » Wijzigingen in regelgeving eindtoetsing basisschool

Wijzigingen in regelgeving eindtoetsing basisschool

Er zijn drie wijzigingen in de regelgeving bij de eindtoets PO: een verhoging van de IQ grens van 70 naar 75 in de ontheffingsgronden; het toevoegen van de adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/ VMBO Basis’ en tot slot het opnemen van gezamenlijke ankeropgaven in alle eindtoetsen.
 
Verhoging IQ grens van 70 naar 75
De IQ-grens om al dan niet kinderen verplicht te stellen de eindtoets te maken is verhoogd van 70 naar 75. Dit is beschreven in de ontheffingsgronden.
 
Adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/ VMBO Basis’
Vanaf dit schooljaar bevatten de eindtoetsen de adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/ VMBO Basis’. De eindtoetsen moeten namelijk voor alle leerlingen die een eindtoets moeten maken, leiden tot een passend toetsadvies. Dit advies is het laagste advies dat de eindtoets geeft; daarom geldt de verplichte heroverweging in dit geval niet. Wanneer bijvoorbeeld een leerling van de basisschool het advies PrO heeft gekregen en op de eindtoets het advies PrO/vmbo-bb haalt, verplicht deze toetsuitslag de basisschool niet tot een heroverweging van het schooladvies. 
 
Gezamenlijke ankeropgaven
Om ervoor te zorgen dat alle eindtoetsen qua niveau onderling voldoende vergelijkbaar zijn, bevatten de eindtoetsen vanaf 2018 een gezamenlijke set van ankeropgaven. Deze gezamenlijke set van opgaven (een anker) stelt de toetsaanbieders in staat om hun eindtoets op een eenduidige en gelijke manier te normeren, ook over meer jaren. Voor leerlingen en scholen maakt het dan niet uit welke eindtoets wordt afgenomen.

De aanpassingen staan los van de mogelijke wijzigingen met betrekking tot de eindtoets waarover in het nieuwe regeerakkoord wordt gesproken (eindtoets vervroegen of schooladvies later uitbrengen).

Downloads en links
Gepubliceerd op: 16 oktober 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020