Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wijzigingen in model reglement MR-P en nieuwe checklist evaluatie OPR

Wijzigingen in model reglement MR-P en nieuwe checklist evaluatie OPR

Er is een nieuwe versie verschenen van het model reglement voor de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband. Ook is er een nieuwe checklist ‘evaluatie ondersteuningsplanraad’.

Model reglement MR-P
De nieuwe versie van het model reglement medezeggenschap voor personeel van het samenwerkingsverband kent twee kleine wijzigingen. De actuele versie is via onderstaande link te downloaden.
 
Checklist evaluatie ondersteuningsplanraad
Er is een evaluatie-checklist ontwikkeld om te kijken waar de ondersteuningsplanraad nu staat. Ondersteuningsplanraden kunnen de checklist invullen, zodat een goed beeld ontstaat van hoe de ondersteuningsplanraad functioneert en waar nog verbeterpunten liggen. Die verbeterpunten zijn vervolgens uitgangspunt voor het gesprek over het jaarplan van de ondersteuningsplanraad. Evalueren kan ook samen met een adviseur van het Steunpunt die de ondersteuningsplanraad in de verbeterpunten kan ondersteunen en verder kan begeleiden.

Gepubliceerd op: 9 april 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders