Home » Artikelen » Wijzigingen bekostiging nieuwkomers voor po en vo

Wijzigingen bekostiging nieuwkomers voor po en vo

Voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs wijzigt de bekostiging voor nieuwkomers. In de nieuwe regeling kan ieder kwartaal bekostiging aangevraagd worden. Voor het po zijn de teldata 1 augustus (met terugwerkende kracht), 1 november, 1 februari en 1 mei. Omdat scholen op 1 augustus nog op vakantie waren , kan de eerste schooldag als telmoment gehanteerd worden. Het formulier hiervoor kan tot 30 oktober worden ingevuld. Voor het vo zijn de nieuwe peildata: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober 2017.

De regeling geeft aan dat de bestaande aanvullende regelingen voor vreemdelingenkinderen worden vervangen.
Verder is in de regeling aangegeven dat bekostiging per kwartaal plaatsvindt, waarbij geldt dat het aantal vreemdelingenkinderen dat op de eerste dag van het kwartaal staat ingeschreven.
Voor asielzoekerskinderen wordt een maatwerkbudget gehanteerd (bij minimaal vier kinderen), dat in beginsel per kind een bedrag van € 2.250 per kwartaal, dat wil zeggen € 9.000 per jaar bedraagt.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 oktober 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)