Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wijzigingen ABP per 1 januari 2018

Wijzigingen ABP per 1 januari 2018

Het ABP gaat in een nieuwsbrief op 19 oktober in op de gevolgen van het akkoord dat de sociale partners onlangs hebben bereikt om de pensioenregeling per 1 januari 2018 aan te passen. Aan de ene kant zorgen de aanpassingen voor verbeteringen in bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen. Aan de andere kant komt de ANW-compensatie te vervallen.

Pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar
De pensioenrekenleeftijd gaat voor pensioenopbouw vanaf 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. Het blijft mogelijk om het pensioen nog steeds bijvoorbeeld een jaar eerder te laten ingaan. Wel wordt het deel van het pensioen dat vanaf 2018 wordt opgebouwd, lager.
Het opgebouwde pensioen vóór 2018 wijzigt niet. Het verhogen van de pensioenrekenleeftijd hangt samen met de stijging van de leeftijd.

Nabestaandenpensioen partner
Vanaf 2018 wordt 70 procent nabestaandenpensioen van het ouderdomspensioen opgebouwd. Hierdoor is er geen verschil meer in de opbouw van het nabestaandenpensioen als de deelnemer voor of na 67 jaar overlijdt. Vanaf 2018 houdt de partner recht op nabestaandenpensioen ongeacht het moment van overlijden. Ook als er geen pensioen meer wordt opgebouwd bij het ABP. Dit geldt alleen voor pensioenopbouw vanaf 2018.

Nabestaandenpensioen kinderen
Nabestaandenpensioenen voor kinderen, die ingaan vanaf 2018, lopen door totdat zij de leeftijd van 25 jaar bereiken. Dit was 21 jaar. En zolang zij geen partner hebben.
Het nabestaandenpensioen dat voor een kind vanaf 2018 wordt opgebouwd, wordt verhoogd van 10 naar 14 procent van het ouderdomspensioen dat zou worden ontvangen als de deelnemer tot zijn AOW-leeftijd bij ABP pensioen opbouwt. Deze opbouw wordt twee keer zo hoog (28 procent) als het kind geen verzorger heeft. De lopende uitkeringen veranderen niet.

ANW-compensatie
Als de deelnemer na 31 december 2017 overlijdt, heeft de partner geen recht meer op een ANW-compensatie. De vakbonden zijn nog in gesprek over een mogelijke oplossing hiervoor. Bestaande ANW-compensaties blijven gewoon doorlopen volgens de oude voorwaarden.

Compensatie loonheffing
Over het nabestaandenpensioen dat wordt opgebouwd vanaf 2018 wordt geen compensatie loonheffing meer ontvangen. De opgebouwde en lopende compensaties veranderen niet.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gebaseerd op het UWV dagloon, waar ook de WIA-uitkering op is gebaseerd. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen is gebaseerd op het gedeelte dat de deelnemer arbeidsongeschikt is. Eventuele neveninkomsten hebben geen invloed meer op de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen. Lopende uitkeringen veranderen niet.

Pensioenopbouw tijdens werkeloosheid
Als de deelnemer een WW-uitkering krijgt, wordt nog 50 procent pensioen opgebouwd.

Gepubliceerd op: 20 oktober 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)