Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wijzigingen jaarverslaglegging primair onderwijs

Wijzigingen jaarverslaglegging primair onderwijs

In hun publicatie van 12 april 2019 hebben de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob de Regeling jaarverslaggeving onderwijs gewijzigd. Dit in verband met onder andere de toevoeging van een uiterste aanleverdatum van het jaarverslag en een aanpassing ten behoeve van de eenduidige aanlevering van leerling- en studentengegevens voor de continuïteitsparagraaf.

Deze wijziging heeft onder andere betrekking op:

  • de toevoeging van een begripsbepaling voor ‘doordecentralisatie’;
  • een technische verbetering van een verwijzing naar de Wet normering topinkomens;
  • een verduidelijking ten aanzien van de verplichting, om een verslag van de interne toezichthouder toe te voegen aan het bestuursverslag;
  • een verduidelijking over de wijze van verantwoorden in een geconsolideerde jaarrekening;
  • een wijziging van de Voorziening Groot Onderhoud;
  • de toevoeging van een uiterste aanleverdatum van het jaarverslag; en
  • een aanpassing over eenduidige aanlevering van leerling- en studentengegevens uit de continuïteitsparagraaf.
Downloads en links
Gepubliceerd op: 13 juni 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)