Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Wijziging besluit verplichte meldcode gepubliceerd

Wijziging besluit verplichte meldcode gepubliceerd

De wijziging van het Besluit verplichte meldcode is gepubliceerd in het Staatsblad en gaat in op 1 januari 2019. De wijziging van het besluit regelt dat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader komt te staan.

Op basis van het afwegingskader weegt de hulpverlener het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Het kader stelt de professionals in staat te beoordelen of sprake is van (een vermoeden van) dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dat melden bij Veilig Thuis aangewezen is.

Staatssecretaris Van Rijn van VWS verwacht dat de nu voorgestelde wijziging van het Besluit verplichte meldcode meer aandacht oplevert voor het gebruik van de meldcode bij de beroepsgroepen. Bij het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) eind 2016 bleek onder andere dat de implementatie van de meldcode nog onvoldoende is.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 31 augustus 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

De AVS Helpdesk is bereikbaar op maandag van 11.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00–12.30 uur en 13.00–17.00 uur. Via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Het ABC van de CAO PO (Herziene versie januari 2017)