Home » Artikelen » Wijziging Toetsbesluit PO

Wijziging Toetsbesluit PO

Minister Slob heeft het ontwerpbesluit tot wijziging van het Toetsbesluit PO voor het realiseren van een goede onderlinge vergelijkbaarheid van de eindtoetsen in het basis- en speciaal onderwijs naar de Tweede Kamer verzonden.

Deze toezending geschiedt in het kader van de procedure, bedoeld in artikel 9c van de Wet op het Primair Onderwijs en artikel 18c van de Wet op de ExpertiseCentra. Dit artikel noemt een termijn van vier weken. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 augustus 2019.

Het ontwerpbesluit Toetsbesluit PO is hieronder te downloaden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 25 oktober 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)