Home » Artikelen » Wijziging Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen en wijziging Subsidieregeling sterk techniekonderwijs

Wijziging Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen en wijziging Subsidieregeling sterk techniekonderwijs

Minister Slob van Onderwijs heeft op 10 maart 2020 de wijzigingen van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen en de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020 – 2023 bekendgemaakt.

De Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen wordt op twee punten aangepast. Allereerst worden de bedragen die aanvragers per kilometer ontvangen gewijzigd. De aanleiding daarvoor is dat uit een data-analyse van de reiskosten ten opzichte van de kilometervergoeding blijkt dat de eerder uitbetaalde bedragen per kilometer meer vergoeden dan de kosten voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Ook de toename van de aanvragen leiden tot aanpassing van de vergoedingsbedragen.

Daarnaast is het subsidieplafond voor de schooljaren 2020/2021, 2021/2022 en 2022/2023 verhoogd. Met deze verhoging wordt mogelijk gemaakt dat nog meer aanvragers gebruikmaken van de subsidieregeling.

De Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023 heeft tot doel om in heel Nederland de kwaliteit van het techniekonderwijs in het vmbo te verbeteren en het dekkend aanbod van het techniekonderwijs mogelijk te maken. Dit doel wordt bereikt middels een regionale aanpak waarin vmbo-scholen, mbo-instellingen en het bedrijfsleven gezamenlijk een subsidieaanvraag indienen. In meer dan 90 procent van de gevallen heeft deze aanvraag inmiddels geleid tot een begunstigende beschikking. Er zijn echter nog regio’s waarvan de ingediende aanvraag als onvoldoende werd beoordeeld. Omdat het doel is in heel Nederland de kwaliteit van het techniekonderwijs te verbeteren en het dekkend aanbod mogelijk te maken, is een derde aanvraagronde nodig om ook deze regio’s een nieuwe kans te bieden. Van 16 maart tot en met 31 mei kan opnieuw een gewijzigde aanvraag ingediend worden. Regio’s worden voor het opnieuw indienen van de aanvraag ondersteund door het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs (bestaande uit Stichting Platforms VMBO en Platform Talent voor Technologie). Om een en ander te realiseren wordt de regeling op drie punten aangepast.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 maart 2020
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)